- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نگرانی اصلی پاکستان حفظ طالبان است

نگرانی اصلی پاکستان این است که مهره هایی به نام طالبان، فروخته نشده از دستش نرود. امروز گزینه های بدیل و به حد کافی در منطقه شکل گرفته است و این گزینه های بدیل می تواند تدوام دهنده جنگ در افغانستان باشد ولی پاکستان می خواهد با استفاده از این شرایط همزمان هم فشار جامعه جهانی را به نفع خود کاهش دهد.

 

راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان سفر کرد و باردیگر درباره مذاکرات صلح و کشاندن پای طالبان به میز مذاکره گفتگو نمود. آیا اینبار سفر این مقام پاکستانی نیتجه مثبتی برای کشور ما خواهد داشت؟ حکومت ما چه واکنشی در در قبال این گفتگو خواهد داشت؟

 

شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «آماج» گفت: خوش بینی به پاکستان در ارتباط با پروسه صلح در افغانستان یکی از اشتباهات استراتژیک هم برای دولت و هم برای ملت افغانستان خواهد بود. چرا که صلح زمینه ها و بسترهای مناسبی را می خواهد که استفاده از آن زمینه ها شرایط برای یک صلح را مهیا می کند. امروز فشارهای گوناگون باعث شده است که پاکستان آمادگی خود را برای وارد ساختن فشار بر طالبان برای رسیدن به مذاکرات برای دولت افغانستان نشان دهد ولی واقعیت امر این است که این صلح چگونه صلحی می تواند باشد.

 

وی در خصوص سفر راحیل شریف به افغانستان خوش بین نبوده و بیان داشت: تعریف ما از صلح این است که جنگ در افغانستان نباشد، نابه سامانی و بی ثباتی در افغانستان نباشد. آیا با نشستن در میز مذاکره با چند طالب آن هم پراکنده و با جمع های متفرق ما می توانیم از کشتار مردم افغانستان، از گروگان گیری ها، از حملات انتحاری و تروریستی و مشکلات ناامنی در شاهراه های افغانستان جلوگیری کنیم؟ وقتی داعش و جایگزینی برای طالبان وجود داشته باشد، شبکه هایی از طالب و شبکه های تروریستی در قالب داعش و قالب های دیگری در افغانستان جاسازی شده باشد و پاکستان امیدوار شده باشد که گزینه های بدیل به خاطر پیشبرد جنگ در افغانستان وجود دارد، بنابراین آوردن چند ریش سفید از طالبان به میز مذاکره هیچ سودی برای ثبات افغانستان نخواهد داشت.

بانو رضایی نیت اصلی پاکستان را ثبات در افغانستان نمی داند و می گوید: امروز پاکستان تحت فشار جهان قرار دارد. نگرانی اصلی پاکستان آوردن صلح و ثبات در افغانستان نیست. نگرانی اصلی پاکستان این است که مهره هایی به نام طالبان، فروخته نشده از دستش نرود. امروز گزینه های بدیل و به حد کافی در منطقه شکل گرفته است و این گزینه های بدیل می تواند تدوام دهنده جنگ در افغانستان باشد ولی پاکستان می خواهد با استفاده از این شرایط همزمان هم فشار جامعه جهانی را به نفع خود کاهش دهد، هم گام حسن نیت ظاهری را به دولت افغانستان نشان دهد و هم پیامی در رابطه با روسیه و اقداماتی آنچنانی که روسیه در نظر دارد داشته باشد و از طرفی دیگر مهره های سوخته ای مثل طالبان را به برخی عناصر چه در افغانستان و چه در سطح جهان بفروشد.

 

این نماینده مجلس اعتماد به پاکستان را بیهوده دانسته و برای دلیل آن گفت: بنابراین تا وقتی ما تعریف خود را از صلح تغیر ندهیم و تا وقتی ما یک دیدگاه روشن و کلی تر از صلح نداشته باشیم آوردن چند تا طالب در میز مذاکره نمی تواند صلح واقعی باشد. پاکستانی که چند سال قبل و در جریان چند سال گذشته همیشه منکر واقعیت بود که ما هیچگونه نفوذی بر طالبان نداریم و امروز چرخه جدیدی را به وجود می آورد و حرف جدیدی می زند نمی تواند قابل اعتماد باشد . به همین خاطر ما در سطح دولت افغانستان قبل از هرچیز به تعریف و روشن کردن بعضی قضایا داریم. قضایایی مانند پارلمان افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، حکومت افغانستان، دستگاه های اجرایی، دستگاه های امنیتی و بخش های مختلف افغانستان .ما تا وقتی به یک تعریف و تحلیل واضح از جریان بحران در افغانستان نرسیم هرگونه اقدام و متوسل شدن به اینطور قضایا راه به ترکستان خواهد بود.

 

به باور وی، پاکستان از مهره های بدیل در افغانستان برای بی ثبات نگاه داشتن کشور ما مطمین شده است. به این خاطر می خواهد مهره هایی مثل طالبان را بر افغانستان و بر جامعه جهانی نشان دهد. وقت حساسی را که پاکستان برای این سفرها در نظر گرفته است ، ممکن است یک قسمت کوچک برگردد به عکس العمل ها در قبال سفر پر دستاورد صدراعظم هند در افغانستان ولی قسمتی به فضایی که افغانستان در آن قرار دارد بر می گردد.

 

رضایی ادامه داد: پاکستان همیشه زمان را خریده است. یکی از هنرهایی که پاکستان در سیاست خارجی خود توسط ارتش یا توسط آی اس آی دارد همیشه خریدن زمان بوده است. پاکستان به درستی می تواند زمان را مدیریت کند که چگونه در کدام شرایط و با کدام اقدام پیش رود. در یک زمان موضع گیری تند پاکستان را علیه افغانستان می بینیم و در زمانی دیگر از زاویه ای بسیار آرام و منطقی وارد مذاکره می شوند چون می خواهند با این کار فشاری را که از آدرس جهان وارد شده و فشاری را که درون خود احساس می کنند را کاهش دهند.

 

وی در خصوص واکنش افغانستان نسبت به سفر مقام های پاکستان به کشور گفت: حکومت در این شرایط نباید ذوق زده شود. چرا که هربار مقام های بلندپایه پاکستان به افغانستان سفر داشته اند مقام های افغانستان با خوش بینی از آنها استقبال کرده اند اما نتیجه ای از پیش نبرده اند. نباید سیاست را با خوش بینی یکجا ساحت. ضرورت دارد که افغانستان یک استراتژی را تعریف کند. با توجه به مشکلات موجود، وقت این رسیده است که ما یک تحلیل دقیق و واقع بینانه از آنچه که در افغانستان می گذرد داشته باشیم و این تحلیل واقع بینانه تا حد ممکن باید اجماع ملی را در افغانستان در قبال خود داشته باشیم در غیر این صورت رفتن به بیراهه خواهد بود.