- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نقش سکتور خصوصی دربرنامه انرژی پایدار، باید تقویت گردد!

 

ورکشاپ مشورتی مدل‌های کسب ‌وکار از سوی برنامه انرژی پایدار برای توسعه‌ دهات برگزار شد.

 

ورکشاپ مذکور با حضور امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب، شماری از استادان پوهنتون‌های کابل و پولیتخنیک، برخی از شرکت‌های خصوصی و موسسات بین‌المللی برگزار شد. در این جلسه انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات نیز اشتراک نموده و راجع به نقش سکتور خصوصی در روند انرژی قابل تجدید صحبت نمود.

 

وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که، برنامه انرژی پایدار این وزارت یک دید نو در راستای تطبیق پروژه‌های انرژی قابل تجدید در روستاهای کشور می‌باشد و تلاش دارند که در این برنامه نقش سکتور خصوصی گسترده و تقویت گردد. به گفته‌ی وزیر احیا و انکشاف دهات، از طریق برنامه انرژی پایدار برای توسعه‌ی دهات به هدف تقویت اقتصاد زراعتی و اقتصاد قریه‌ها نیاز است، تا در کنار رسانیدن خدمات برق‌ به خانواده‌ها، از طریق این برنامه انرژی تاسیسات محلی نیز تامین گردد.

 

در عین حال، امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب می‌گوید که در بخش انرژی‌های قابل تجدید با وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی وجود دارد و این وزارت اکنون می‌تواند به ظرفیت الی یک میگاوات برق پروژه‌های برق را در دهات تطبیق و عملی کند.