- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نظر شورای عالی صلح در مذاکره با داعش!

اسماعیل قاسمیار [1]

به گزارش خبرگزاری افغان تلکس، مشاورامور بین‌الملل شورای عالی صلح نظرات خویش را دربارۀ سیاست عدم مذاکره حکومت افغانستان و شورای صلح با داعش، بیان کرد.

مشاور امور بین‌الملل شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت این شورا با افراد وابسته به گروه تروریستی داعش به هیچ عنوان مذاکره نخواهد کرد و این اصل شامل دیگر حامیان این گروه تروریستی نیز می‌شود.

اسماعیل قاسمیار با اشاره به نشست‌های صلح کشور خاصتاً نشست اخیر گروه طالبان انشعابی با حزب اسلامی حکمتیار در ترکیه گفت: سیاست عدم مذاکره حکومت وحدت ملی و شورای صلح با داعش، شامل حامیان این گروه تروریستی نیز می‌شود اما هنوز برای این شورا ثابت نشده است که گروهک انشعابی طالبان با داعش ارتباط دارد.

وی افزود: وقتی که یک نهاد و یک مُـلکی از داعش حمایت کند و این موضوع ثابت شده باشد، به طور طبیعی و منطقی موضع عدم مذاکره شامل حامیان این گروه تروریستی نیز خواهد شد زیرا مذاکره با داعش پذیرفتنی نیست و چنین گروه‌هایی باید دست از این حمایت بردارند.

به گزارش افغان تلکس، مشاور امور بین‌الملل شورای عالی صلح کشورمان درباره این که گروه انشعابی طالبان به سرکردگی ملارسول در گذشته از داعش اعلام حمایت کرده بود با اشاره به سرنوشت مذاکرات ترکیه اظهار داشت: گروهک انشعابی طالبان از دو سال گذشته به مذاکرات صلح با حکومت ابراز تمایل کرده است اما این که از حامیان داعش باشد هنوز منابع موثقی نداریم.

قاسمیار تصریح کرد: این نشست ماهیت رسمی ندارد و توسط برخی از شخصیت‌ها و بدون هماهنگی با مقامات حکومت و شورای صلح افغانستان برگزار شده است.

وی تاکید کرد نشست استانبول از نظر شورای عالی صلح افغانستان هیچ رسمیتی ندارد زیرا این شورا اعضای هیئت، مسئولیت و اختیارات آنها را مشخص و تایید نکرده است.

عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان درباره افراد اشتراک کننده در نشست استانبول نیز گفت: این مذاکرات از سوی برخی شخصیت‌های افغانستان از جمله همایون جریر از نزدیکان حکمتیار و مشاور اشرف غنی و عباس بصیر که از نزدیکان کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح است با گروهک انشعابی طالبان انجام می‌شود.

قاسمیار ادامه داد مذاکرات جاری در ترکیه با اعضای گروه انشعابی ملارسول صورت می‌گیرد اما راپور‌های تایید نشده‌‌ای از حضور یک نماینده از دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز وجود دارد.

مشاور امور بین‌الملل شورای عالی صلح افغانستان گفت: به هر حال این نشست را نمی‌توان مذاکرات صلحی مسئولانه و با صلاحیت دانست اما می‌توان من‌حیث اقدام مقدماتی و زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح از آن یاد کرد.

وی در ادامه درباره موضع شورای عالی صلح افغانستان در قبال نشست استانبول تصریح کرد ما از این نشست استقبال می‌کنیم زیرا هرکسی می‌تواند در راستای تامین صلح در افغانستان تلاش کند.

قاسمیار درباره نقش همایون جریر در نشست ترکیه اظهار داشت: جریر مشاور اشرف غنی اگرچه از خویشاوندان حکمتیار است اما از حزب اسلامی افغانستان جدا شده و در نشست استانبول نیز از این حزب نماینده گی نمی‌کند و من‌حیث یک شخص خیرخواه در این نشست حضور یافته است.

این عضو شورای عالی صلح کشورمان همچنین درباره مواضع نزدیک طالبان انشعابی و حزب اسلامی حکمتیار بیان کرد حزب اسلامی به رهبری حکمتیار با گروه طالبان انشعابی و سایر مخالفان مسلح ارتباط دارد و پیش از این نیز نشست‌های غیررسمی در سطح مقدماتی بین آنها صورت گرفته و در نهایت به نشست استانبول منجر شده است.

اسماعیل قاسمیار در پایان به میزان اثرگذاری نشست استانبول بر روند صلح افغانستان نیز گفت ما به دلیل داعیه صلح که از احکام الهی است از تلاش‌هایی که حتی منجر به مصالحه یک نفر هم شود استقبال می‌کنیم.