- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نصیر احمد اندیشه با نماینده یونسکو برای افغانستان ملاقات نمود

نصیر احمد اندیشه

دکتور نصیر احمد اندیشه سرپرست و معین اداری و مالی وزارت امور خارجه، پس از چاشت روز گذشته با خانم پتریشیا مک فلپس نماینده یونسکو برای افغانستان، در دفتر کار خویش دیدار و ملاقات نمود.

نخست، سرپرست وزارت امور خارجه از این که ایران و ترکیه اخیراً توافق کرده اند که پیشنهاد کنند تا مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، به عنوان میراث مشترک فرهنگی این دو کشور، ثبت میراث جهانی یونسکو گردد، به نماینده یونسکو برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و خاطر نشان ساخت که هرگاه قرار باشد این اثر شناخته شده ادبی و شهکار عرفانی مولوی ثبت میراث جهانی یونسکو گردد، واقعیت تاریخی زادگاه خداوندگار بلخ نباید نادیده گرفته شود و پیوند مولانای بزرگ با افغانستان نباید فراموش گردد.

سرپرست وزارت امور خارجه همچنان در رابطه با اهمیت دیپلوماسی آب برای حکومت افغانستان صحبت نموده، یاد آورد گردید که چنانچه کشور شاهی سویدن یکی از مراکز علمی و تحقیقی معتبر جهان را در رشته حقوق آب و مدیریت منابع آبی دارد، افغانستان خواهان همکاری آن کشور در زمینه آموزش یکعده از کارمندان تخنیکی مدیریت منابع آبی وزارت انرژی و آب و کارمندان بخش دیپلوماسی آب وزارت امور خارجه در رشته یاد شده گردیده است و وزارت امور خارجه از یونسکو نیز انتظار دارد که در این همکاری سهم گیرد.

سپس، نماینده یونسکو برای افغانستان اطمینان داد که نگرانی جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با مثنوی معنوی را به مرکز آن سازمان گزارش خواهد داد و همچنان وعده سپرد که در زمینه همکاری در آموزش کارمندان تخنیکی مدیریت منابع آبی وزارت انرژی و آب و کارمندان بخش دیپلوماسی آب وزارت امور خارجه در رشته حقوق آب و مدیریت منابع آبی با مرکز یونسکو صحبت خواهد کرد.