افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 3 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

نشست هماهنگی وزارت‌خانه‌های ذیربط روی ایجاد شفاخانه‌ای 150 بستر تداوی معتادین زنانه در کابل برگزار شد.

%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c

 

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری دفتر بانوی اول نشست هماهنگی بحث روی ایجاد شفاخانه‌ای 150 بستر تداوی معتادین زنانه را با رهبری معین‌های وزارت خانه‌های مبارزه علیه مواد مخدر، صحت عامه، کار اموراجتماعی شهدا و معلولین، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، امور زنان و شبکه زنان برگزارنمود.

 

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر که ریاست این جلسه را به عهده داشت، گفت: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر منحیث رهبری کننده، هماهنگ کننده و پالسی ساز با همکاری دفتر بانول اول همواره تلاش نموده تا در این فصل سرما خانم‌های معتاد و بی سرپناه را از روی سرک‌ها وزیر پول ها جمع آوری و به مراکز 150 بستر که قرار است ایجاد گردد، انتقال دهد .

 

ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه گفت: در شفاخانه قبلی معتادین که در ساحه کوته سنگی قبلا مردهای معتاد در آن تداوی میگردید، مریض های آن به شفاخانه جنگلک انتقال داده می شود و این شفاخانه با حمایت اداره (ای ان ال) سفارت آمریکا برای خانم ها اختصاس داده خواهد شد .

 

بانو طارق افزود:خانم‌های معتاد و بی‌سرپرست از نقاط مختلف بزودی جمع آوری شده و به این مرکز انتقال داده می شود که باید وزارت خانه های مختلف، نظیر:(امور داخله – در قسمت تعیین پرسُنل پولیس زن و احداث پوسته امنیتی، کار و امور اجتماعی – در بخش حرفه آموزی، امور زنان – در قسمت شلتر نگهداری خانم‌ها، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی و جلب کمک‌های مالی از دونرهای ملی و بین المللی) وزارت صحت عامه را یاری رساند.

 

وی همچنان افزود: وزارت صحت عامه با هماهنگی و همکاری وزارت خانه‌ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر تلاش خواهد کرد تا این مرکز که از لحاظ تخنیکی کارهایش پیش رفته، به زودی افتتاح گردد.

 

احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی از مرکز حرفه‌وی شان معلومات ارایه نموده، گفت: وزارت کار و اموراجتماعی می تواند مریضانی را که مدت تداوی آن‌ها ختم می‌شود به این اداره معرفی نموده تا در بخش آموزش‌های حرفه‌وی همراه شان همکاری گردد.

 

جنرال بلوچ نماینده معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله ضمن تأکید روی تطبیق این پلان گفت: معینیت مبارزه علیه مواد مخدر امور داخله مثل همیشه تامین امینت مراکز تداوی معتادین را وظیفه خود میداند و در قسمت پرسونل پولیس زن نیز همکاری همه جانبه می‌نماید.

 

نبیله مصلح معین وزارت امور زنان گفت: وزارت امور زنان تاهنوز شلتری برای نگهدای خانم‌های معتاد نداشته و تلاش میکند تا در آینده های نزدیک در قسمت ایجاد شلتر برای نگهداری خانم های معتاد همکاری نماید.

 

حسینه صافی رییس شبکه زنان از فعالیت های این شبکه در امر مبارزه علیه مواد مخدر معلومات داده افزود: وزارت خانه های که در امر مبارز ه علیه مواد مخدر کارمیکنند باید از ارگان های مستقلی که در امر مبارزه علیه مواد مخدر کار می‌کنند و دارای شلترهای نگهداری خانم‌ها را نیز می باشند، همکاری خواسته شود و برای حمایت از چنین مراکز تداوی معتادین دونریابی و حمایت گردد.

 

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در اخیر این نشست و تمام وزارت خانه‌های ذیربط وظیفه سپرد تا نماینده گان شان را به این اداره معرفی نموده تا به روز شنبه این نمایندگان از نزدیک این مرکز را دیدن نموده و تمام ضروریات آن‌را لیست نموده و هر وزارت خانه به زعم خود در قسمت تهیه آن همکار باشند.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار