- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نشست مقامات ارشد قلب آسیا- پروسه استانبول برگزار شد

کرزی

نشست مقامات ارشد قلب آسیا- پروسه استانبول در آذربایجان برگزار شد.

نشست مذکور به ریاست مشترک جناب حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آقای قیا محمد ووف رئیس ریاست امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تدویریافت. در این نشست مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا، کشورهای حمایت کننده و سازمان های منطقه­ای و بین المللی قلب آسیا- پروسه استانبول اشتراک ورزیده بودند.

 

در نشست متذکره از کشور آذربایجان بخاطر میزبانی و ریاست مشترک هفتمین کنفرانس وزرای امور خارجه قلب آسیا- پروسه استانبول و نخستین نشست مقامات ارشد در باکو، آذربایجان در سال 2017 استقبال بعمل آمد. افزون براین، در این نشست پیشرفت در اجرای شش اقدام اعتماد سازی گزارش شده توسط کشورهای پیشگام مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این نشست، تحت عنوان مشورت های سیاسی، جانب افغانستان گزارش مختصری را پیرامون چالش­های امنیتی و سیاسی داخلی و منطقه­ای به اشتراک کنندگان ارائه نمود. همچنان اشتراک کنندگان در جریان سخنرانی های شان روی اهمیت پروسه قلب آسیا- پروسه استانبول به عنوان یک برنامه برای تقویت همکاری­های اقتصادی و امنیتی منطقه­ای و به هدف نیل به امنیت و رفاه در افغانستان و منطقه تأکید کردند. همچنان آنها بر تعهدات شان جهت حمایت از تلاش­های دولت افغانستان برای تأمین صلح، امنیت و توسعه اقتصادی تأکید ورزیدند. گزارش سالانه- 2016 قلب آسیا- پروسه استانبول توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده و در این نشست راه اندازی و ارائه گردید.