- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای بین المللی درکاپیسا!

بنا به گفته مقامات امنیتی ولایت کاپیسا: یک طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا نشست اضطراری کرده است!

گویا این طیاره در منطقه گبری ولسوالی تگاب سقوط کرده است که شماری از نیروهای خارجی کشته و زخمی شده اند.

قوماندان امنیه ولسوالی تگاب گفت:این طیاره نشست اضطراری کرده است و هنوز از تلفات و خسارات ناشی از این حادثه اطلاعاتی بدست نیامده است…