- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نشر گزارش سالانه وزارت فواید عامه توسط انجنیر محمود بلیغ

محمود بلیغ

وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید، پروژه های زیادی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به اجرا گذاشته شده‌است.

 

محمود بلیغ وزیر فواید عامه امروز در نشست نشر گزارش سالانه این وزارت در کابل گفت، دستآورد های زیادی در این سال وجود داشته و اقدامات قابل توجهی برای تکمیل پروژه های ناتمام انجام شده‌است.

 

وی از تکمیل شدن کار چند سرک به گونه مثال نام برد.

 

این درحالیست که انتقاد های زیادی در سال های گذشته از عدم تکمیل پروژه ها و یا تطبیق پروژه ها با کیفیت پایین، وجود داشته است.