افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 6 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

نخستین کنفرانس ملی کوپراتیف های زراعتی کشور افتتاح شد

وزارت زراعت افغانستان

 

برای نخستین بار کنفرانس ملی کوپراتیف های زراعتی توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری راه اندازی شد.

 

در این کنفرانس سه روزه  روی شناسایی فرصت های جدید نیز بحث صورت میگیرد تا وضعیت کنونی کوپراتیف ها با در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی جامعه وفق داده شود.

 

محترم میر امان الدین حیدری معین زراعت و مالداری وزارت زراعت در افتتاح این کنفرانس گفت: این برنامه فرصت خوبی برای ارائه نظریات سالم و سازنده متخصصین زراعت به دهاقین و اعضای کوپراتیف ها میباشد. تعمق ودقت بیشتر در شناسایی مشکلات و دریافت راهکار های حل مشکلات  برای حمایت از کوپراتیف های موجود زراعتی و ایجاد کوپراتیف های جدید با شیوه های تازه و متفاوت بخش دیگری از اهداف این برنامه است.

 

رهبری وزارت زراعت آبیاری ومالداری برای حمایت و پیشرفت این  بخش مهم اقتصاد زراعتی،  خود را متعهد می داند و در زمینۀ پیشرفت کار در این عرصه با تمام امکانات دست داشته از اعضای کوپراتیف ها حمایت می کند.

 

درعصر حاضر کوپراتیف ها در بخش زراعت به مثابه یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی میتوانند همگام با سیاست های انکشافی دولت در بهبود شرایط کار، ارتقاء سطح تولید، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فقر زدایی مردم موثر باشد.

 

تاسیس و ایجاد کوپراتیف ها یک مرحله از انکشاف بوده و نشانه بارز از اتحاد ، اتفاق ، اعتماد و همبستگی بین مردم است.

 

در افغانستان اکثر دهاقین بالای قطعات کوچک زمین های زراعتی طور انفرادی فعالیت داشته و از منابع طور مناسب استفاده نمی توانند. این معضل سبب می شود مقدار تولید محدود باشد. در چنین یک وضعیت ایجاد کوپراتیف ها بهترین بدیل برای استفاده موثرازمنابع، انجام فعالیتهای گوناگون، ارتقای ظرفیت و انتقال تکنالوژی جدید شمرده میشود. راهکار ایجاد  کوپراتیف های زراعتی  بستر مساعدیست برای بهبود وضع اقتصادی دهقانان، مالداران و رشد اقتصاد ملی یک کشور.

 

نهضت کوپراتیفی 60 سال پیش از امروز در افغانستان رایج شد، درجریان این سال ها کوپراتیف ها درکشور ما سیر صعودی و نزولی را پیمود و در مقاطع مختلف زمانی فعالیت آن تشدید یافته و گاهی هم متاسفانه چالش های متعددی مانع انکشاف کوپراتیف های زراعتی گردیده که این نهضت را برای سال ها در کشور به رکود مواجه ساخته است. درحال حاضر حدود 3000 کوپراتیف زراعتی در وزارت زراعت ثبت و راجستر شده اند که از جمله  1800 کوپراتیف در بخش های مختلف سکتور زراعت و مالداری در کشور فعالیت دارند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار