- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

در نتیجۀ لغزش کوه در بغلان چهار عضو یک خانواده کشته شدند

بغلان

 

مقام ها می افزایند که این رویداد نیمه‌های شب گذشته هنگامی رخ داد که بخشی از یک کوه در ناحیه سوم شهر پلخمری بر یک خانه فرو ریخت.

 

درمیان جان باخته گان یک زن نیز شامل است.

 

درهمین حال، شماری ازباشنده‌گان محل می‌گویند که این خانواده از بهر ناداری در یک بخشی ازکوه خانه ساخته بود.

 

ازسوی دیگر، مقام‌های ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی بغلان می‌گویند که به این خانواده به زودی کمک نقدی خواهد کرد.