- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نتایج کانکور سال ۱۳۹۴ خورشیدی اعلام شد

وزارت تحصیلات عالی افغانستان پس از چاشت روز گذشته نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ خورشیدی را اعلام کرد.

فریده مهمند وزیرتحصیلات عالی هنگام اعلان این نتایج گفت که در امتحان کانکور دوصد هزار تن شرکت کرده بودند که از این میان ۵۸۳۱۰ تن شان به پوهنتون های دولتی، ۴۶۹۰۶ تن به موسسات نیمه عالی دولتی و ۵۱۴۵۸ هزار تن دیگر در پوهنتون های خصوصی جذب شده اند.

خانم مهمند گفت در امتحان کانکور ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۲۹۳۳ تن از فارغان این سال ناکام شدند که ۲۲۲۲۲ تن دیگر به دلیل انتخاب نادرست نتوانستند به نهاد های تحصیلات عالی راه پیدا کنند.

در جریان نشست اعلام نتایج کانکور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان هم حضور داشت.