افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 5 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

ناگفته های عبدالله درباره گفت وگوهای صلح

می خواهم به مردم اطمینان بدهم که در روند صلح هیچ گونه معامله پنهانی نخواهد شد و آزادی های مردم و دست آوردها حفظ خواهند شد.
از سوی دیگرمعاون دوم رئیس اجرائیه بر انجام گفت وگوهای صلح تأکید می ورزد، اما هشدار می دهد که درصورت ناکامی این گفتگوها ، مردم برای دفاع از کشور آماده استند.

رییس اجراییه حکومت عبدالله عبدالله به شهروندان کشور اطمینان می دهد که درگفت وگوهای صلح هیچ گونه معامله پنهانی نخواهد شد.

عبدالله عبدالله در مراسم گرامی داشت ازبیست ویکمین سالگرد عبدالعلی مزاری، از قهرمانی نیروهای امنیتی در کار دفاع از کشور ستایش می کند و انتظار دارد که تلاش های حکومت سبب تأمین صلح درافغانستان خواهند شد.

از سوی دیگرمعاون دوم رئیس اجرائیه بر انجام گفت وگوهای صلح تأکید می ورزد، اما هشدار می دهد که درصورت ناکامی این گفتگوها ، مردم برای دفاع از کشور آماده استند.

همه گرد آمده اند تا از بیست و یکمین سالروزکشته شدن عبدالعلی مزاری رهبری پیشین حزب وحدت اسلامی گرامی داشت کنند.

عبدالله عبدالله در این مراسم از تلاش های عبدالعلی مزاری برای تأمین امنیت و عدالت درکشورستایش می کند، اما درباره گفت وگوهای صلح ناگفته هایی دارد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت می گوید که:”می خواهم به مردم اطمینان بدهم که در روند صلح هیچ گونه معامله پنهانی نخواهد شد و آزادی های مردم و دست آوردها حفظ خواهند شد.”

رئیس اجرائیه از قربانی و قهرمانی های نیروهای امنیتی درکارتأمین امنیت ستایش می کند، اما معاون اش بر تجهیز هرچه بیشتر نیروهای دولتی تأکید می ورزد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت می گوید که:”ما از قهرمانی های نیروهای امنیتی ستایش می کنیم، فردا درصورتی که درکشور صلح تأمین شود و امنیت برقرار شود، آنان قهرمانان صلح خواهند بود.”

محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه می گوید که:”نیروهای هوایی کشور باید به گونه خوب تجهیز شوند، خلاهای ارتش ملی می پر شوند و نیز پولیس ملی و محلی که طرح آن را پیشنهاد کرده ایم، تجهیز شوند و اگر نه فاجعه ای در پیش خواهد بود.”

محمد محقق هم چنان از نابرابری ها درتقسیم قدرت سیاسی از سوی حکومت وحدت ملی انتقاد می کند.

محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه می گوید که:” ما در حکومت پنج وزیر داریم، اما این به گونه ای است که وزیر از ما است، اما صلاحیت های شان به دست افرادی دیگر است، ما مشارکت و مدیریت واقعی را در تمامی بخش ها به شمول پولیس و ارتش ملی می خواهیم.”

شورای حراست و ثبات نیز برتجهیز هرچه بیشتر نیروهای دولتی و تلاش برای پایان جنگ درکشور تأکید می ورزد.

عبدالهادی ارغندیوال عضو شورای حراست وثبات می گوید که:” ما از تلاش های صلح که شفاف باشد حمایت می کنیم، اما حکومت باید با فساد اداری مبارزه کند و نیز برای تأمین امنیت، رفع نیازمندی های مردم کار کند تا قناعت مردم فراهم شود.”

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه همچنان با اشاره به ادامه چنگ درکشور تاکید می ورزد که مردم در کنار نیروهای دولتی خواهند ایستاد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار