- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ناکامی ولسی جرگه دراستیضاح وزیر انرژی و آب!

امروز ولسی جرگه، محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب را به استیضاح کشانید.

علل به استیضاح کشیده شدن وی عبارتند از:

عدم مصرف بودجه طی سال های قبل،‌ بی توجهی به تحکیم سواحل دریاها و بی توجهی به توزیع عادلانه برق در ولایات کشور…

در یک رأی گیری محمد اسماعیل؛ با ۳۲ کارت سرخ و ۱۴۱ کارت سبز، باردیگر در سمت وزارت انرژی و آب، باقی ماند؛ موضوعی که با واکنش شدید برخی اعضای مجلس نمایندگان مواجه گردید.

محمد اسماعیل پیش از رای گیری؛ در رابطه با عدم مصرف بودجه این وزارت به خصوص در بخش انکشافی خاطر نشان ساخت؛ ” بودجه انکشافی سال گذشته بیش از ۵۰ درصد به مصرف رسیده و اکثریت سوالات نمایندگان در ای رابطه موجه نمی باشد .”

وی از تداوم سروی و دیزاین ۱۳۱ بند برق خبر داده و گفت: آب های افغانستان به شکل کامل مورد مطالعه قرار گرفته که ۷ بند در حال ساخت می باشد و کار سروی ۱۳۱ بند نیز ادامه دارد .

وی در مورد عملی نشدن پروژه های برقی و آبی بزرگ تصریح نمود: جامعه جهانی حاضر به تمویل این پروژه ها نیست و بودجه افغانستان نیز به حدی نمی باشد که این پروژه ها را تمویل نماید؛ به همین دلیل ما مجبورشدیم متوسل به برق وارداتی از کشورهای همسایه شویم.

به گفته وی؛ مهار آب های افغانستان که سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می گردد، ‌یک اقدام بزرگ است که طی ۸  و ۱۰ سال عملی نمی شود و به همین دلیل ۳۴۷ بندی که در افغانستان موجود می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی همچنین در رابطه با عملی شدن پروژه ها به شکل ناعادلانه بیان داشت: ” ‌این مشکل به وزارت مالیه افغانستان بر می گردد نه به ما؛ زیرا وزارت مالیه نمی تواند برای همه این پروژه ها بودجه تخصیص دهد، به همین دلیل اکثر پروژه ها عملی نمی گردند.”

وزیر انرژی و آب کشورمان، وجود ناامنی ها را یکی از چالش های بزرگ فرا راه عملی شدن پروژه ها ذکر نموده و گفت: ناامنی ها موجب شده تا شرکت های بزرگ دنیا برای سرمایه گذاری روی پروژه ها به افغانستان نیایند و اجبارا شرکت های کوچک و ضعیف که حتی انجنیران خود را از پاکستان استخدام می کنند، فعلا روی آنها کار می کنند.