افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 25 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

ناراضایتی هشتاد درصد افغان‌ها از حکومت

یک سروی مشترک بورد مدیرۀ نشراتی ایالات متحده یا BBG و نهاد تحقیقاتی گلوپ دریافته است که نزدیک به ۸۱ درصد اشتراک کننده‌گان نسبتاً یا کاملاً از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی اند. بر اساس این سروی فقط ۱۷ درصد مصاحبه دهنده‌‎گان از کارکرد این حکومت ابراز رضایت قسمی یا کلی کرده اند.

 

سروی جدید بین تاریخ ۲۷ اکتوبر تا ۱۸ نوامبر بر اساس مصاحبه با ۲۰۰۰ شهروند افغان در ۳۴ ولایت افغانستان صورت گرفته است.

 

در مقایسه بین دو رهبر حکومت وحدت ملی، میزان نارضایتی از عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت بیشتر از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بوده است.

 

حدود ۷۶ در صد شرکت کننده‌گان این سروی از کارکرد رئیس جمهور غنی و ۸۶ درصد آنان از اجراات رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله ابراز نارضایتی زیاد کرده اند.

 

آقای عبدالله خود نیز خزان گذشته گفت “امنیت آن گونه که مردم [افغانستان] توقع داشتند، تامین نشده است، حق دارند مردم که ناراض باشند.”

 

در سروی BBG و گلوپ، میزان نارضایتی همه طیف های قومی و جغرافیایی افغانستان را در بر می گیرد.

 

دیوید سدنی معاون پیشین سفارت ایالات متحده در کابل می گوید که میزان نارضایتی مردم، از توقعات برآورده نشدۀ آنان از حکومت وحدت ملی ناشی می شود.

 

آقای سدنی گفت “زمانیکه رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله به قدرت رسیدند، آرزومندی‌ها زیاد نسبت به آینده پدید آمد که همه چیز تغییر خواهد خورد، اما هیچ چیزی تغییر نخورد.”

 

دیوید سدنی گفت که حکومت وحدت ملی اساساً در جدال بی پایان قیمومیت و مقرری‌ها مقید ماند و بهبود آنچنانی در زندگی روزمرۀ مردم آورده نتوانست.

 

با اینحال به گفتۀ این دیپلومات پیشین امریکایی، حکومت وحدت ملی با وصف عدم محبوبیت در بین مردم افغانستان، بقا خواهد کرد. او گفت “حامدکرزی با وصف عدم رضایت مردم از وی بیش از ۱۰ سال در قدرت ماند.”

 

بدبینی نسبت به آینده

 

یکی از نکات شامل در این سروی، مقایسۀ وضعیت کنونی زنده‌گی افغان‌ها با یک سال پیش و توقعات آنان در یک سال آینده می باشد.

 

این نظر سنجی نشان می دهد که ۶۹ درصد افغان‌ها وضعیت کنونی زنده‌گی شان را نسبت به یک سال پیش، نسبتاً یا بسیار خراب توصیف می کنند. فقط دیدگاه ۳۰ درصد در این زمینه مثبت بوده است.

 

تقریباً ۴۶ درصد افغان‌ها ابراز داشته اند که وضعیت کلی زنده‌گی آنان در ۱۲ ماه آینده نسبتاً یا بسیار خراب خواهد شد. اندکی بیشتر از ۲۴ درصد شرکت کننده‌گان به بهبود وضعیت زنده‌گی شان در یک سال آینده خوشبین بوده و ۳۰ درصد دیگر آنان نمی دانند که چه خواهد شد.

 

پاکستان بدتر از داعش

 

در این سروی همچنان نظر مردم در مورد ده کشور و سازمان خواسته شده است. قدرت‌های منطقه یی در مقایسه با قدرت‌های غربی مطلوبتر تلقی شده اند.

 

هند با داشتن نظر مثبت ۶۲ درصد شرکت کننده‌گان به عنوان مطلوبترین کشور در صدر و پاکستان با داشتن دیدگاه مثبت فقط ۳.۷ درصد مصاحبه دهنده‌گان به عنوان نامطلوبترین کشور در قعر این فهرست قرار گرفته است.

 

میزان عدم محبوبیت پاکستان در این سروی پایینتر از گروه دولت اسلامی یا داعش است. حدود ۵.۸ درصد شرکت کننده‌گان نظر مثبت نسبت به داعش داشته اند.

 

عدم محبوبیت پاکستان از دید آقای سدنی، بازتاب دهندۀ باور اکثریت افغان‌ها است که پاکستان را به عنوان منبع تمام مشکلات شان می پندارند.

 

آقای سدنی گفت “هرچند این طرز دید اغراق آمیز است… در نهایت طالبان که در پاکستان پایگاه دارند، افغان‌ها را می کشند. این جریان در ۱۵ – ۲۰ سال گذشته واقع شده و اکنون افغان‌ها با واقع بینی پی برده اند که کیها آنان را می کشند.”

 

پس از پاکستان و داعش، طالبان در ردۀ نامطلوبترین‌ها قرار گرفته اند. تنها ۱۱ درصد افغان‌های شامل در این سروی گروه طالبان را مطلوب تلقی کرده اند.

 

معاون پیشین سفارت ایالات متحده در افغانستان می گوید که میزان پایین حمایت از طالبان که همسو با سایر سروی ها است، مشکلی را متوجه مذاکرات صلح می سازد.

 

آقای سدنی گفت “در حالیکه تنها ۱۰ درصد مردم از طالبان حمایت می کنند، آرزومندی و تقاضای آن گروه در روند صلح این است که نقش عمده در حکومت داشته باشند که این دوگانگی بزرگی است… حالا این نظرسنجی نشان می دهد که درز میان افغان‌ها عریض است و منازعه ادامه خواهد یافت.”

 

هرچند سروی BBG و گلوپ از پاسخ دهنده‌گان در مورد مذاکرات صلح با طالبان نپرسیده است، با اینحال، سروی های دیگر نشاندهندۀ حمایت وسیع از تلاش‌های صلح است. به گونۀ مثال، در سروی اخیر بنیاد بین المللی آسیا ۵۲.۴ درصد افغان‌ها گفته اند که مذاکرات با طالبان نظر نیک است.

 

دیدگاه مثبت نسبت به امریکا

 

بیشتر از ۳۴ درصد مصاحبه شونده‌گان این سروی به گونۀ نسبی یا کلی، ایالات متحده را به عنوان یک کشور مطلوب می نگرند. از جمع شرکت کننده‌گان این سروی حدود ۴۶ درصد آنان با سطح تعلیم بالاتر از صنف ۱۲ نظر مثبت در قبال ایالات متحده داشته اند. در حالیکه ۲۸ درصد شرکت کننده‌گان با سطح تعلیم پایینتر از صنف ۱۲ دیدگاه مثبت نسبت به ایالات متحده داشته اند.

 

آقای سدنی گفت که موقف ایالات متحده در نزد افغان‌ها، پس از اعلامیۀ ماه اکتوبر ۲۰۱۵ رئیس جمهور باراک اوباما که گفت شمار نیروهای امریکایی در افغانستان تا پایان ۲۰۱۶ بدون تغییر باقی خواهد ماند، ممکن تغییر کرده باشد.

 

به گفتۀ آقای سدنی که عضو بورد مشورتی انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نیز است، افغان‌ها پیش از اعلامیۀ رئیس جمهور اوباما خود را “ترک شده حس کردند”. او افزود که اگر امروز در مورد ایالات متحده از افغان‌ها پرسیده شود “پاسخ به گونۀ چشمگیری متفاوت خواهد بود.”

 

سروی های دیگر

 

برخی یافته های سروی گلوپ به پیمانۀ گسترده موازی با نتایج سایر سروی هایی است که سوی نهادهای ملی و بین المللی در افغانستان صورت گرفته است.

 

در سروی اخیر بنیاد بین المللی آسیا که در ماه نوامبر ۲۰۱۵ نشر شد، فقط ۳۶.۷ درصد شرکت کننده‌گان گفته بودند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است. یافته های این سروی حاکی از پایانترین میزان خوشبینی افغان‌ها از حکومت شان در یک دهۀ گذشته بود.

 

از سوی دیگر ۵۷.۸ درصد مصاحبه دهنده‌گان در سروی بنیاد آسیا از کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز رضایت کرده بودند.

 

بورد مدیرۀ نشراتی ایالات متحده یا BBG یک ادارۀ دولتی امریکا است که تنها نشرات برون مرزی داشته و رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا یک بخش آن است.

 

گلوپ یک شرکت تحقیقاتی مستقر در ایالات متحده است که مشاوریت ستراتیژیک، تحلیل و ارزیابی و نظرسنجی های عامه را در داخل و بیرون از ایالات متحدۀ امریکا انجام می دهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار