- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

«ناتو، نیروهای افغان و طالبان مسوول تلفات افراد ملکی اند»

[1]

با وجود تلاش ها در زمینه حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان هنوز هم به افراد ملکی در این کشور تلفات وارد می شود.

مردم عام در افغانستان که در رابطه به تلفات غیر نظامیان در این کشور نگرانی شدید دارند، نیرو های افغان و بین المللی و مخالفان مسلح را در زمینه وارد شدن تلفات به افراد ملکی مقصر می دانند.

آنان می گویند، که با وجود تعهدات جناح های درگیر در جنگ افغانستان هنوز هم به مردم عام تلفات وارد می شود.

به گفته این افراد، تلفات غیر نظامیان دیگر غیر قابل تحمل است.

شماری از باشنده گان ولایت های پکیتا، لوگر و قندهار با اشاره به تلفات اخیر افغان های ملکی در ولایت های لوگر و قندهار به رادیو آزادی گفتند، در تلفاتی که به مردم عام وارد می شود، حکومت افغانستان، ناتو و مخالفان مسلح دولت دخیل اند:

« نام من محمد شفیق است، باشنده گردیز هستم، در تلفات ملکی هر دو جانب ملامت هستند، طالبان هم طرف خانه ها فیر می کنند، امریکایی ها هم بمبارد می کنند، بی احتیاطی از هر دو طرف است، خواهش ما از هر دو طرف این است که در جای ملکی جنگ نکنند، و بمباری نشود.»

« نام من صدیق الله است، باشنده پل علم مرکز ولایت لوگر استم، دولت هم بی احتیاطی می کند و طالبان هم.
طالبان بی جا ماین گذاری می کنند، و بی جا انفجار می کنند، از طرف دولت هم بمبارد می شود، باید افراد ملکی تلف نشوند و با احتیاط عملیات صورت گیرد.»

« نام من دل آغاز قریشی است، باشنده شهر قندهار استم، از آغاز نظام تا حال هزاران تن در جنگ ها در حملات انتحاری، در بمباردمان هر روز کشته می شوند، در یکجا بمبارد می شود و در جای دیگر حمله انتحاری.»

تلفات ملکی در افغانستان نه تنها سبب ایجاد نگرانی به سطح ملی شده، بلکه در سطح جهان نیز این مساله نگرانی هایی را در پی داشته است.

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان می گوید، با وجود این که در چهار ماه اول سال جاری در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته تلفات ملکی کاهش یافته است اما با آن هم وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را یک مساله جدی خوانده است.

در حالیکه ملل متحد طالبان مسلح را مسوول بخش اعظم کشتار افراد ملکی در افغانستان خوانده است، اما طالبان مسلح آن را به شدت رد کرده اند.

ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید که از سوی آنان در برخی موارد اشتباهاً و به خاطر مشکل تخنیکی به غیر نظامیان تلفات وارد می شود اما به گفته وی شمار این افراد بسیار کم است نسبت به ارقامی که سازمان ملل متحد اعلان کرده است.

از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید، که تلفات افراد ملکی در افغانستان مشکلی است که نیرو های افغان و خارجی به آن رو به رو اند.

آقای عظیمی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، که آنان کوشش می کنند تا تلفات افراد ملکی کاهش یابد:

« در اولویت کاری ما جلوگیری از تلفات ملکی است، خوشبختانه یک مقدار فرق آمده یعنی تلفات ملکی نسبت به گذشته کم شده است، اما هنوز مشکل به جای خود باقیست.
اما ما منحیث کسانی که جنگ را رهبری می کنیم، باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم تا که تلفات ملکی قطع شود.»

گزارش ها می رسانند که در بسیاری موارد به افراد ملکی در حملات انتحاری، مواد انفجاری جا سازی شده از سوی مخالفان مسلح، ماین های کنار سرک و حملات هوایی تلفات وارد می شود.

مساله تلفات افراد ملکی در افغانستان در 10 سال گذشته در برخی موارد باعث به میان آمدن تنش های نیز میان افغانستان و امریکا شده است.

رییس جمهور افغانستان پیوسته از نیرو های بین المللی خواسته است که در عملیات های شان به حفظ جان غیر نظامیان توجه بیشتر به خرچ بدهند.

نیرو های بین المللی نیز همواره از تلاش های جدی آنان به منظور حفاظت از افغان های ملکی سخن زده اند.

رادیوآزادی