- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ناامنی و فقر عوامل خشونت جنسی علیه زنان

علمای دین ناامنی و فقر در جامعه را یکی از عوامل افزایش خشونت جنسی علیه زنان در شمال کشور می‌دانند.

 

شماری از فعالان مدنی و علمای دین طی یک نشست مشترک که به منظور بررسی عوامل خشونت علیه زنان و تأثیرات منفی آن بر روح و روان جامعه از سوی موسسه رشد استعدادهای زنان افغان در مزارشریف برگزار شد، عمده ترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان را موجودیت ناامنی و فقر در جامعه عنوان کردند.

 

مولوی مطیع الله عضو شورای اخوت اسلامی و خطیب ریاست حج و اوقاف ولایت بلخ می‌گوید،‌ فقر، ناامنی و عدم آگاهی از مسایل شرعی سبب به وجود آمدن خشونت جنسی علیه زنان در جامعه شده است.

 

وی گفت:

 

“سه مورد سبب افزایش خشونت‌های جنسی علیه زنان در جامعه شده است نخست عدم آگاهی از مسایل شرعی، دوم موجودیت فقر و سوم اینکه ناامنی ها سبب شده که زنان و حتا مردان قربانی این نوع خشونت ها شوند.”

 

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی بلخ می‌گویند که عدم آگاهی دهی و تبلیغ مسایل شرعی توسط علما در مناطق مختلف دور افتاده ولایات سبب شده که خشونت های جنسی نسبت به گذشته افزایش یابد.

 

ملکه احمدزی یکی از فعالان مدنی بلخ می‌گوید که آگاهی دهی از سوی علما می‌تواند نسبت به هر قشر دیگر جامعه تأثیر گذار واقع شود و در قسمت کاهش خشونت جنسی پیامد مثبت در پی داشته داشته باشد.

 

وی در مورد نقش علما در راستای کاهش خشونت علیه زنان چنین گفت:

 

“نقش علما می‌تواند در قسمت کاهش خشونت جنسی علیه زنان مثبت واقع شود و همچنان آنان در نماز های جمعه باید به مردم در این قسمت توضیحات داده و معلومات آنان را در رابطه به حقوق زنان افزایش دهند.”

 

نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان به این باور است که فرهنگ و رسوم سنتی سبب شده تا خشونت‌ها در برابر زنان افزایش یابد و آنان در جریان ۷ ماه گذشته ۶۵ مورد خشونت را علیه زنان به ثبت رسانده اند که اکثراً مسایل جنسی و فرار از منزل را در بر می‌گیرد.

 

وی در رابطه افزود:

 

“متأسفانه در مناطق دور دست هنوز هم والدین تصمیم گیرنده هستند و بیشتر این مسأله بعد از عروسی سبب ایجاد خشونت ها در برابر زنان می‌شوند.”

 

این در حالیست که بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان با افزایش ناامنی ها در زون شمال، خشونت ها نیز در برابر زنان افزایش یافته است.