افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 3 می , 2015 لینک کوتاه خبر :

می خواهند که آینده با ثبات را از ما بگیرند

داکتر محمد اشرف غنی در سالروز تجلیل از پیروزی جهاد مردم افغانستان ضمن عرض تبریک به همه ملت افغانستان گفت: افغانستان سرزمین جهاد و شهامت است. ما در تاریخ معاصر خود سه تجربه جهادی را به ثبت رساندیم. نخست جنگ اول افغانستان و انگلیس. دوم، جهاد سرنوشت ساز مردم ما در جنگ دوم افغانستان و انگلیس و سوم جهاد تاریخ ساز ما در برابر تجاوز قوای شوروی سابق که نقشه بخشی مهمی از جهان، آسیای میانه تا اروپای شرقی را دگرگون کرد و آزادی را برای ملت های دیگر به ارمغان آورد.

 

وی ابراز کرد که جهاد مردم ما که به عقیده و ایمان اتکا دارد دو ویژگی عمده را آشکار می سازد: یکی اینکه واکنش مردم ما برای بیگانگان قابل پیش بینی نیست. انگلیس ها در آغاز به خاطر آرام به خاک ما داخل شدند اما روزی که از کشور ما خارج شدند شرایطی سخت و فراموش نشدنی را ازسر گذرانیدند. این حقیقت تاریخی به این معنا است که باید در شناخت این ملت عظیم محاسبه غلط صورت نگیرد.

 

رییس جمهور دلیل ناهمگونی کشور را شکاف میان نسل ها می داند و می گوید: یکی از عوامل عمده ثبات اجتماعی وحدت تجربه نسل ها است. جوامعی که بحران های کلانی از سر نگذراندند، نسل های جوان، میانسال و سالخورده شان امتداد یک تجربه یکدست تاریخی و اجتماعی را دارند. آنان نگاهی مشترک به آینده دارند و می توانند با تصوری روشن از آن به جلو حرکت کنند. در کشور ما به علت جنگ ها و بحران هایی که سپری کردیم با ناهمگونی تجربه میان نسل ها مواجه هستیم. نسل قبل از جنگ، نسل های جهاد و هجرت، نسل های جنگ های داخلی و مقاومت و دوران طالبان و نسل های سالهای اخیر. این حکایتی است از وضعیت اجتماعی ما که تاثیر روشن خود را بر روند تفاهم و درک متقابل به جا می گذارد. اکنون افغانستان نیاز دارد که از گسست ها و شکاف ها عبور کند و به یک بافت قوی و هماهنگ برسد. برای این هدف بر بی اعتمادی های بازمانده از دوران جنگ باید غلبه کرد تا به ثباتی که نیاز مبرم و بنیادی ما است دست یابیم.

 

داکتر اشرف غنی جنگ بر ضد تروریست را وظیفه می داند و در عین حال صلح را لازمه کشور می داند و می گوید: تروریزم بین المللی می خواهد که آینده با ثبات را از ما بگیرد. آنها می خواهند نظم دولت داری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسند. آنها از نام مقدس دین اسلام سوء استفاده می کنند، مردم را سر می برند و خانه هایشان را ویران می کنند. خوش بختانه جهان نیز با ما هم صدا است که تروریستها نمی توانند از نام مبین اسلام نمایندگی کنند. دراین جا ازعلما به خاطر تظاهرات بر ضد تروریست تشکر می کنم. هم چنین از نیروهای امنیتی به خاطر جان نثاری های شان به خاطر مبارزه با تروریست ها قدردانی می کنم. این موقف ما مبتنی بر رهنمود الهی است. همانطور که قرآن می فرماید: به آنانی که از روی ظلم در معرض جنگ قرار می گیرند اجازه داده شده است که بجنگند و به یقین که خداوند به یاری ایشان توانا است. و هم چنان که خداوند فرموده: صلح خیر است. ما جنگ طلب نیستیم، به صلح باور داریم و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. فقط در سایه صلح سرتاسری است که ثبات دوام دار فراهم می شود.

 

رییس جمهور اقدامات در قمست های مختلف را چنین بیان کرد: دستور داده ام که 2700 بست اجیر علما به بست های دایمی تبدیل شوند. خواستار این هستم که فاصله میان مسجد و حکومت کم شود. در نظر دارم که وزارت شهدا و معلولین به وزارتی کلیدی تبدیل شود تا شرایط برای بازماندگان آنها و افراد دارای معلولیت به صورت بنیادی تغییر کند. در قسمت مهاجرین وظیفه عمده و بنیادی ما است که برگشت آبرومندانه برای آنها مهیا شود.

 

وی استفاده عملی از نخلگان مجاهدین را در نظام لازمه پیشرفت کشور دانسته و گفت: ما از مشورت های مجاهدین کشور به صورت دوام دار مستفیض خواهیم شد. مشورت های عملی آنها همیشه رهنمود خواهد بود. حکومت وحدت ملی خود را موظف می داند که جهاد را بر ضد فساد و نا امنی اعلام کند.

 

رییس جمهور در پایان گفت: افغانستان در زمینه ای مساعد برای تبدیل شدن به محور اقتصادی قرار دارد. ما افغانستان را به محور همکاری های منطقه ای تبدیل می کنیم. دیدگاه اقتصادی ما متمرکز بر این است که افغانستان چهارراه آسیا باشد تا شرق آن را به غرب و شمال آن را به جنوب پیوند دهد. حالا کارهای عمده بین المللی تکمیل گردیده و از این پس تمرکز حکومت بر اقشار مردم خواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار