- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

موجودیت فساد گسترده در وزارت صحت عامه

صحت عامه

 

شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی از وجود فساد گسترده و موجودیت ریاست‌های خیالی در وزارت صحت عامه افغانستان مدعی هستند.

 

اعضای این شبکه روز گذشته در نشست خبری زیر نام “تا اصلاح نشوید افشاء خواهیم کرد” می‌گویند یافته‌های آنان نشان می‌دهد که این وزارت به یک شرکت شخصی مبدل شده‌است.

 

این شبکه با تأکید بر این مطلب سندهایی را در اختیار رسانه‎ها قرار داده‎است که در آن، از وجود فساد اداری گسترده در وزارت صحت عامه پرده برداشته شده‎است.

 

وجود ریاست‌های خیالی در چوکات وزارت صحت عامه یکی از مواردی است که این نهاد از آن سخن می‎زند.

 

مجتبی پیکان یکی از اعضای این نهاد روز گذشته در نشست خبری در کابل گفت، “ریاست سیستم معلومات صحی و ارزیابی” یکی از ریاست‎های خیالی وزارت صحت عامه است.

 

آقای پيکان ‌می‌گوید:

 

“اسنادی که برای ما رسیده‌است نشان می‌دهد که در یک و نیم سال گذشته، تمام مقرری‌های که پست‌های کلیدی می‌باشند، بر اساس سلیقه‌های شخصی و روابط نامشروع و در مشوره با یک حلقه محدود و خاص در این وزارت صورت گرفته‌است. ریاست‌های خیالی بخش دیگر یافته‌ای ما است و ما از رهبران حکومت می‌خواهیم تا مبارزه جدی خویش را در کار مبارزه با فساد اداری، اقدام کند در غیر آن، ما به روند افشاء سازی خویش ادامه خواهیم داد.”

 

وجود فساد اداری، عملکردهای غیر قانونی و فرا قانونی، عدم توجه به فرامین رئیس جمهور، گزینش افراد بر اساس سلیقه‌ها و روابط نامشروع در بست‌های کلیدی و دادن سهم سفرهای بین‌المللی صحی به مشاوران خارجی، بخش دیگر گزارش شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی است.

 

انتقاد ها از بهر فساد اداری در وزارت صحت عامه پس از آن این وزارت را نشانه می‌گیرد که پیش از این، ولسی جرگه افغانستان فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور رااز بهر ناکارایی‌ها و موجودیت بست‌های خالی در این وزارت، استجواب کرد و برای وی مهلت داد تا در این وزارت اصلاحات آرد.

 

از سوی دیگر در این اواخر آوازه‌های وجود داشته‌است که وزیر صحت عامه با شرکت‌های شخصی‌اش به نام‌های “GIA” و “MRCA” قرارداد بسته‌است، آنچه اعضای این شبکه نیز به آن اشاره می‌کنند.

 

اما نجیب‌الله صافی یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان این گزارش شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی را رد می‌کند.

 

آقای صافی می‌گوید:

 

“کدام سندی که بر اساس واقعیت‌ها استوار باشد وجود ندارد و آن سند، یک سند کاذب است. باید بگویم، استعمال کلمه خیالی دور از انصاف و اعتبار است عملاً ریاست موجود است و کار می‌کند. در گزینش افراد حتا بالای ما انتقاد موجود بوده که نتوانستیم افراد را در بست‌های خالی بگماریم تا اینکه، ما در این بست‌ها افراد مورد علاقه ما را جابجا سازیم واقعیت ندارد.”

 

سند های که در اختیار شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی قرار گرفته‌است نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه در یک سال گذشته نشست‌های مهم با کارمندان این وزارت را نیز لغو کرده‌است.

 

پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفته‌اند که مبارزه با فساد اداری از اولویت‌های آنان بوده و دست آوردهای نیز در این راستا داشته‌اند.

 

اما شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی می‌گویند که این وعده‌ها عملی نشده و موجودیت فساد اداری را در نهاد های دولتی تأسف بار می‎خواند.