- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

موتر قوماندان پولیس محلی قلعه زال کندز هدف انفجار ماين قرارگرفت

[1]

در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آغا، قوماندان پولیس محلی ولسوالی قلعه زال کندز خوانده شده، رانندۀ این قوماندان کشته شد.

سید سرور حسینی، سخنگوی پولیس زون ۳۰۳ پامیر گفت، در انفجار پس از چاشت روز گذشته در ولسوالی خُلم ولایت بلخ موتر حامل نبی آغا هدف قرار گرفت.

به گفته حسینی، ۹ تن دیگر زخم برداشتند.