- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

موافقت‌نامه پنج‌جانبه راه لاجورد به امضا رسید

قرارداد لاجورد [1]

موافقت نامه راه لاجورد توسط صلاح الدین ربانى وزیر خارجه با نماینده گان کشورهاى ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه در شهر عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان به امضاء رسید.

موافقت‌نامه پنج‌جانبه راه لاجورد، توسط صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، رشید میریدوف معاون اول ریاست شورای وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان، علی‌رضا سلیمانوف معاون اول ریاست شرکت سهامی خطوط آهن آذربایجان، میخایل جانلیدز معاون اول صدر اعظم و وزیر امور خارجه جمهوری جورجیا و احمد یلدیز معین وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه، در حاشیه هفتمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقوی در باره افغانستان (رکا)، در شهر عشق‌آباد ترکمنستان به امضاء رسید.

موافقت‌نامه راه لاجورد یکی از پروژه‌های دارای اولویت رکا بوده و امضای آن از دستاوردهای مهم رکا به شمار می‌آید.

هدف اساسی امضای موافقت‌نامه راه لاجورد تقویت ارتباطات بین کشورهای عضو از طریق ایجاد یک سیستم منسجم ترانزیتی و ترانسپورت بین آنها می‌باشد. اجرای مؤثر این موافقت‌نامه زمینه را برای ساده‌سازی زیرساخت‌های ترانسپورتی، هماهنگ‌سازی روند کاری گمرکات، افزایش تجارت، ایجاد کار و گسترش روابط اقتصادی میان باشنده گان کشورهایی که از این دهلیز ترانزیتی مستفید می‌شوند، مساعد خواهد ساخت.

این دهلیز از بنادر تورغندی و آقینه افغانستان آغاز و به بندر ترکمن‌باشی ترکمنستان وصل می‌گردد. اموال تجارتی افغانستان بعد از عبور از بحیره خزر به بندر باکوی کشور آذربایجان و از آنجا به بنادر بوتی و باتومی کشور جورجیا و بندر قارس کشور ترکیه و سپس توسط کشتی ها به بنادر اروپایی و بالکان بارگیری خواهد شد.

بر اساس مطالعات نهادهای مستقل، این مسیر که تاریخچه آن به بیش از دو هزار سال می‌رسد، یکی از مسیرهای اصلی راه ابریشم بوده است. در آن زمان احجار قیمتی افغانستان به شمول لاجورد از معادن بدخشان از همین مسیر به اروپا، بالکان و کشورهای سواحل مدیترانه صادر می‌شد.

راه لاجورد از جمله کوتاه‌ترین راه‌های تجارتی برای انتقال اموال به کشورهای دوسوی این مسیر، شامل کشورهای آسیای جنوبی و اروپایی، شمرده می‌شود. از این مسیر، کالاهای تجارتی سه تا چهار روز زودتر از مسیرهای دیگر ترانزیتی انتقال یافته و همچنین باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه انتقال کالاها خواهد شد.

طرح راه لاجورد از ابتکارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

بر اساس این تفاهم کالاهاى تجارتى افغانستان از طریق بندرهاى آقینه و تورغندى به ترکمنستان، آذربایجان، گورجستان و ترکیه به اروپا انتقال خواهد شد.