- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مهمترین عوامل بحران انتخاباتی چه بود؟

از دید کاخ سفید بحران تازه سبب می شود فرصت تحمیل اراده آمریکا بر دولت آینده کابل فراهم شود. مورد پسند کاخ سفید است که افزون بر ریاست جمهوری، جایگاه اجرایی دیگری در کشور ما به وجود آید تا مراکز قدرت گوناگون، از تکرار دوباره تجربه واشنگتن با کرزی جلوگیری کند.

با وجود گذشت بیش از سه ماه از زمان برگزاری دور دوم انتخابات، هنوز مردم در انتظار اعلام نتایج رسمی هستند تا ببینند نتیجه طولانی ترین انتخابات جهان چه می شود.

اما علت اصلی این بحران انتخابات چه بود؟

هنگامی که نخستین نتایج انتخابات در ماه سرطان اعلام شد داکتر عبدالله آن را نپذیرفت و کمیسیون انتخابات و دولت کنونی را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کرد. سازمان ملل و آمریکا برای میانجیگری وارد عمل شدند، اما همچنان بحران و اختلاف بر سر این انتخابات ادامه پیدا کرد.

درباره علت این اختلاف ها عواملی گوناگونی به چشم می خورد از جمله:

اول اینکه انتخابات در شرایطی برگزار شد که فضا برای تقلب از سوی همه طرف های شرکت کننده در انتخابات فراهم بود و آنان می توانستند از این شرایط سوء استفاده کنند. وخامت اوضاع امنیتی، مستقل نبودن برخی اعضای کمیسیون انتخابات، دخالت برخی مسوولان اداره ها و نهادها و نظامیان در مساله انتخابات و هواداری آنان از یک نامزد فرصت تقلب در انتخابات را فراهم می آورد.

شواهد و مستندات فراوان نشان داد که کمیسیون انتخابات به سود برخی شخصیت ها عمل کرد. البته اتهام تقلب فقط به رهبران کمیسیون انتخابات محدود نشد، بلکه برخی نمایندگان ولایتی این کمیسیون نیز مورد اتهام قرار گرفته اند که تعدادشان پنج هزار و 388 نفر بود.

از آنجا که گرایش های حزبی و طایفه ای در پایه ریزی بسیاری از نهادهای دولتی و اداره ها نقش داشته و آنها بر پایه اصول شکل نگرفته اند بنابراین هر یک از مدیران به هواداری از یکی از نامزدها برخاست تا نام چند والی، فرمانده ی پولیس و حتی شهردارها نیز در لیست متهمین تقلب در انتخابات آورده شود. حتی شماری از اعضای امنیتی و نظامی که در مناطق دور، سلاح در اختیار داشتند برخی کارمندان کمیسیون انتخابات را به تقلب وادار کردند.

دوم وخامت فضای برگزاری انتخابات بود. همه خوب می دانند که انتخابات در شرایط امنیتی ناگواری برگزار شد؛ به طوری که در برخی مناطق امکان گشایش مرکزهای رای گیری وجود نداشت. طوری که از 6 هزار و 236 مرکز رای گیری 908 مرکز در روز برگزاری انتخابات بسته بود. صندوق های بسیاری از مناطق که مردم پای صندوق های رای حضور نیافتند، با آرای تقلبی انباشته شد و به سبب اوضاع امنیتی ناگوار نظارت بر این مراکز امکان پذیر نبود.

آمریکا می خواست با این تبلیغات اینگونه وانمود کند که در حالی از افغانستان عقب نشینی خواهد کرد که کشوری با دولت مردمسالار وعده داده شده بر سر کار آمده و میزان مشارکت حتی از کشورهای باثبات بیشتر است.

سوم نپذیرفتن اصول بازی مردم سالاری بود. بازی مردمسالاری دارای اصول و ضوابطی است و اگر طرف های سیاسی در شرایط استثنایی مانند کشور ما این شرایط را پذیرفته و در آن مشارکت کنند باید نتیجه آن را هرچه باشد، بپذیرند. آنچه امروز در افغانستان رخ می دهد بر خلاف اصول این بازی است.

اصول مردمسالاری اقتضا می کند که پیروز و بازنده موقعیت خود را بپذیرند اما طرف های شرکت کننده در انتخابات افغانستان فقط خود را پیروز کارزار می دانند و تهدید می کنند اگر نتیجه انتخابات برخلاف خواسته آنان باشد تلاش خواهند کرد دولت را از پای در آورند یا دولت موازی تشکیل می دهند.

چهارم وجود امریکا و بحران آفرینی های غرب بود. از برجسته ترین علت های بروز بحران سیاسی کنونی گرایش و منافع آمریکا است؛ زیرا این کشور می توانست برای برگزاری انتخابات، تامین امنیت آن و اعلام نتایج قطعی همکاری هایی با دولت داشته باشد. اما واشنگتن با دخالتهای خود، رقبا را به ادامه طرح خواسته های خود تشویق کرد.

از دید کاخ سفید بحران تازه سبب می شود فرصت تحمیل اراده آمریکا بر دولت آینده کابل فراهم شود. مورد پسند کاخ سفید است که افزون بر ریاست جمهوری، جایگاه اجرایی دیگری در کشور ما به وجود آید تا مراکز قدرت گوناگون، از تکرار دوباره تجربه واشنگتن با کرزی جلوگیری کند.

بنابراین آمریکا با بحران انتخابات را فرصتی می بیند که با چانه زنی با نامزدها به خواسته خود که نزدیک به پنج سال برای رسیدن به آن تلاش کرده است، دست یابد که این اتفاق تا حد زیادی به وقوع پیوست و اکنون دو نامزد خود را به نوعی وام دار آمریکا می دانند.

اما آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، آثار ویرانگری است که از جنبه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی گریبانگیر کشور شده است و روز به روز اوضاع را بر مردم تنگتر می کند.