افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 4 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

مهاجرین برگشته از اروپا از سختی های راه می گویند

” مسیر راه سخت و سختر می شد. برای رفتن به آلمان امیدواری داشتیم که آینده درست داریم. بسیاری از قسمت ها پیاده رفته ام و بسیاری جاها با موتر رفتیم با کشتی هم رفتیم بسیار پیاده روی ها بوده جنگل ها بوده با هر سه وسایل رفتیم. “

 

عبدالغفور آرین جوانی که ۲۳ سال دارد یکی از مهاجرینی است که بتازه گی به گونه داوطلبانه از جرمنی به افغانستان برگشته است.

 

او یکی از یکصد و سی و پنج مهاجری است که چهارشنبه هفته گذشته در یک پرواز اختصاصی از جرمنی به کابل برگشت.

 

عبدالغفور گفت، مسیر دشواری را برای رسیدن به اروپا طی کرده؛ اما هنگامی که به اروپا رسید با دیدن جوان های که سال هاست در بی سرنوشتی به سر می بردند امید اش را از دست داد:

 

” مسیر راه سخت و سختر می شد. برای رفتن به آلمان امیدواری داشتیم که آینده درست داریم. بسیاری از قسمت ها پیاده رفته ام و بسیاری جاها با موتر رفتیم با کشتی هم رفتیم بسیار پیاده روی ها بوده جنگل ها بوده با هر سه وسایل رفتیم. “

 

عبدالغفور می گوید شرایط زندگی برای مهاجرین به خصوص افغان ها در جرمنی خیلی دشوار بود، به گفته وی شماری از کشور های اروپایی نسبت به مهاجرین افغان بی توجه اند و در مواردی زیادی در برابر آنان تبعیض قایل می شدند:

 

” با یک جوره لباس گذران می کردم. در هر سه وعده غذایی یک مسکه و مربا بود. در کمپ مهاجرین جای بود و باش ما خیمه بود که ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن در آنجا به سر می بردیم. در صف نان سوری ها را حق اولویت می داند. در کورس های آموزش زبان هم برای افغان ها دو روز در هفته و برای سوری ها پنج روز در هفته آموزش داده میشد. “

 

اما عبدالغفور می گوید پروسه صلح و خوشبینی های که در این راستا وجود داشت او را برای آمدن به کشور امید وار ساخت:

 

” خوشبختانه رئیس جمهور بسیاری از جوان های که ترک وطن کرده بودند را امیدواری داد و طی سفر هایش به آلمان ما را تشویق کرد تا به کشور باز گردیم. چراغ سبز صلح ما را نسبت به آینده امید وار ساخت. “

 

در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که این وزارت دو برنامه مشخص جهت کاریابی برای افراد که به کشور برگشته اند، زیر دست داشته که این برنامه در چندین ولایت شروع گردیده است.

 

علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید این برنامه به اشخاص حرفوی کمک های بلاعوض کرده و اشخاص غیر مسلکی را آموزش داده تا در قالب برنامه های فنی حرفوی جذب ادارات شوند:

 

” دولت تلاش دارد تا در قالب برنامه ملی که عملاً شروع شده است از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات که ده ها قریه را تحت پوشش قرار داده یک تعداد در این عرصه جذب شوند و افراد تحصیل کرده که فارغ پوهنتون اند در ادارات دولتی باید اولویت قایل شد دو برنامه مشخص زیر دست دارد یکی تحت عنوان نتیجه که در سه ولایت کابل، ننگرهار و بلخ این پروژه راه اندازی شده و برای افراد مسلکی کمک های بلاعوض انجام می دهیم و افراد غیر مسلکی را در قالب برنامه های فنی حرفوی جذب می کنیم. “

 

این در حالیست که گزارش های اخیر حاکیست که ۵۱ هزار پست خالی در ادارات دولتی وجود دارد و اما شماری از مهاجرانی که باز گشته اند می گویند اگر برای آنها زمینه کار مساعد نشود آنها مجبور خواهند شد تا بازهم راه سفر در پیش گیرند.

 

ایمل یکی دیگر از جوان های است که هفته گذشته از جرمنی به افغانستان برگشته است، او می گوید با مشاهده وضعیت موجود قصد دارد تا دوباره کشور را به هدف دریافت کار، ترک گوید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار