- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

منشی عمومی سازمان ملل روز گذشته وارد کابل شده است.

آنتونیو گوترس

منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده‌است.

انتونیو گوترس روز گذشته در تویتر خود نوشت که برای مذاکرات با حکومت و مردم افغانستان به کابل رسیده‌است.

او افزوده است که سازمان ملل متحد در زمان خشونت و رنج با افغانستان می‌ایستد.

یان کوبیش، معاون منشی سازمان ملل متحد نیز اوایل این هفته به کابل رسید.

یوناما گفته است آقای کوبیش بنابر پیشنهاد شورای امنیت برای تکمیل ارزیابی استراتیژیک یوناما و کارش به افغانستان سفر کرده‌است.