- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

منابع عمده مالي طالبان در حال خشك شدن است.

[1]

نيروهاي به رهبري ناتو در افغانستان مي گويند، سال گذشته اندازهء باور ناكردني مواد مخدر در افغانستان را كشف و ضبط كرده اند.بريد جنرال كريستين جكوبسن سخنگوي نيروهاي ايتلاف در افغانستان ديروز در يك كنفرانس خبري در كابل گفت: كار و بار مواد مخدر در افغانستان سرچشمه عمده تمويل فعاليت هاي طالبان بوده است ولي اين سرچشمه تمويل، در حال خشك شدن است.

به گفته جيكوبسن در سال 2010 و 2011 نيروهاي افغان و ايتلاف به طور مشترك رقم زياد مواد مخدر را در افغانستان ضبط نموده اند.

به گفته جكوبسن از مجموع مواد مخدر ضبط شده، حدود 13 درصد ترياك 59 درصد چرس و حدود 12 درصد  مورفين بوده است.