افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 18 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

ممانعت کرزی از دیدار نمایندۀ ویژه امریکا با مقام های ولایتی

http://bokhdinews.af/images/stories/13901/9/01ki.jpg

گزارش هایی وجود دارند که رییس جمهورمانع دیدار نمایندۀ ویژه ایالات متحد امریکا در افغانستان وپاکستان، گراسمن با والی های کندهار، ننگرهار،بلخ وهرات دربارۀ انتخابات آینده شده است.

درهمین حال ادارۀ ارگان های محل  گفته است که این دیداربه علت تظاهرات دربرابرپخش یک فلم توهین آمیزبه پیامبربزرگ اسلام به تعویق افتاده است.

گفته شده است که تلاش های نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدامریکا در افغانستان وپاکستان با دیدار والی بلخ، عطا محمد نور ، والی هلمند، گلاب منگل ، والی هرات، داود شاه صبا و والی ننگرهار، گل آغاشیرزوی دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری آینده ازسوی ریاست جمهوری جلوگیری شده است.

اما آنچه که کوتاه ساختن فعالیت های جامعۀ جهانی درانتخابات آینده ریاست جمهوری گفته شده است، نگرانی هایی را به باورآورده است.

عضوی مجلس نمایندگان، میرویس یاسینی گفته است که:« خبری را که شنیدم مارک گراسمن با چهار والی دیداری داشت،اما به نظرمن جلوگیری ازچنین دیدارها خفه ساختن صدا های مردم ازسوی دولت است.»

ادارۀ ارگان های محل تعویق این دیدار را ازسوی رییس جمهورکرزی به شکننده بودن امنیت این ولایت ها به سبب پخش یک فلم اهانت آمیزبه پیامبراسلام پیوند می دهد.

سخنگوی ادارۀ ارگان های محلی، محمد بشیربهرام گفته است که:« قراربود که این ملاقات صورت بگیرد اما به سبب پخش یک فلم توهین آمیزرییس جمهورمانع ورود آنان به کابل شد.»

اما ظاهراً برخی از این والی ها هم نمی خواهند دربارۀ چگونگی این موضوع جزئیات بدهند.

درهمین حال والی ننگرهار گل، آغاشیرزوی گفته است که:« بلی دعوت شده بودیم اما به علت مصروفیت ها درولایت نتوانستم بروم.»

با این همه ادارۀ ارگان های محل گفته است که قراربود دراین دیدارنمایندۀ ویژۀ ایالات متحد امریکا در افغانستان وپاکستان دربارۀ اوضاع اقتصادی وامنیتی این ولایت های گفتگوکند نه دربارۀ انتخابات.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار