- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ملل‌متحد: بیش از ۱۷ هزار بی‎جا شده در افغانستان ثبت شده اند!

بیجا شده گان افغانستان [1]

از میان این بی‎جا شده‎ها، بیش از ۱۰ هزار تن‌شان باشنده‎های ولسوالی چهاردره ولایت کندز استند.

سازمان ملل‌متحد می‎گوید، هفته گذشته بیش از ۱۷ هزار بی‎جا شده را در افغانستان ثبت کرده که شمار زیاد شان در اخیر سال ۲۰۱۷ از خانه‎های شان بی‎جا شده‎اند.

OCHA یعنی اداره هماهنگی بشری سازمان ملل‌متحد در راپور هفته‌وارش به نقل از مقامات کشورمان گفته‎است که از میان بی‎جا شده‎های داخلی، بیش از ۱۰ هزار تن‌شان باشنده‎های ولسوالی چهاردره ولایت کندز استند که در نتیجه عملیات نظامی آواره شده‎اند.

در راپور این اداره هم‎چنان آمده که از ۲۱ تا ۲۷ جنوری امسال، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن دوباره به افغانستان باز گشته‎اند.

بیشتر این افراد کسانی خوانده شده‎اند که از پاکستان و ایران اخراج شده‎اند و یا به خواست خود به افغانستان باز گشته‎اند.

اداره هماهنگی بشری سازمان ملل‌متحد در راپور هفته‌وارش هم‎چنان می‎افزاید، در جریان هفته گذشته برای بیش از ۳۹ هزار تن در افغانستان کمک توزیع شده‎است.