- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ملاقات حنیف اتمر با مشاور امنیت ملی امریکا

[1]

مشاور امنیت ملی امریکا با حنیف اتمر روی پیشرفت‎های استراتیژی تازۀ امریکا در بارۀ افغانستان و آسیای جنوبی گفت‎وگوکرد.

دفتر مطبوعات مشاور امنیت ملی کشورمان، با نشر خبرنامه‎ای اظهار داشت که این گفت‎وگو از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفته و دو طرف در بارۀ تأثیرات استراتیژی تازۀ امریکا و نیز روی همکاری ها میان ایالات متحده و افغانستان، صحبت کرده اند.

دفتر مطبوعات مشاور امنیت ملی می‎گوید، حنیف اتمر با مک ماستر در بارۀ این نشست و نیز در بارۀ دیدار احتمالی آنان با همدیگر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخن زده اند.