- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ملاقات اكليل حكيمى با نمايندگان ادارات تمويل کننده…

حکیمی

وزير ماليه کشور روز گذشته  با محترم فرانز مایکل میلبن، نماینده خاص و سفیر اتحادیه اروپا، محترمه پرنیلی داهلر کردل، سرپرست ماموریت یوناما برای افغانستان و نمايندگان ادارات تمويل کننده ملاقات نمود.

 

در اين ملاقات كه مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و تذکره الکترونیکی نيز حضور داشتند، در رابطه به امادگی های حکومت برای برگزاری انتخابات، تأمین بودجه و امکانات مالی برای این روند، طی مراحل تدارکاتی، سيستم سازی و استفاده موثر از تکنالوژی جهت برگذاری انتخابات شفاف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

فیصله بعمل آمد تا یک کمیتۀ دو جانبه مشتکل از نماینده گان حکومت و تمویل کننده گان مالی جهت پیشرفت هر چه بهتر امور و تأمین شفافیت روند انتخابات ایجاد گردد.