- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ملاقات معین اداری وزارت امورخارجه با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ درکابل

%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87

 

روزگذشته دوکتور نصیراحمد، با خانم مونیکا زاناریلی دیدار و گفتگو کرد…

 

در ابتدا، معین اداری وزارت امور خارجه از فعالیت ها، همکاری ها و دست آوردهای کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش های مختلف مانند ارائه خدمات حقوقی و صحی در بیشتر از سه دهه گذشته در افغانستان ابراز سپاس نموده، کار و فعالیت های آن اداره را در شرایط بسیار دشوار در افغانستان ستایش کرد.

 

بعداًء، خانم زاناریلی از همکاری های همه جانبه شعب مختلف وزارت امور خارجه با دفتر صلیب سرخ در افغانستان تشکری نموده، روی برنامه های کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، حفاظت افراد ملکی، حقوق بشری زندانیان، فعالیت های حقوقی و صحی؛ منجمله خدمات اورتوپیدیک، همکاری با شعبات عاجل شفاخانه ها و انتقال مجروحین جنگی و همکاری با جمعیت سره میاشت افغانی، برگزاری نشست های آموزشی حقوق بین المللی بشردوستانه برای نیروهای امنیتی افغان، دید و بازدیدهای مسئوولین این اداره با مقامات نیروهای امنیتی و شورای امنیت غرض احترام و مراعات قوانین حقوق بشری و حقوق

بین المللی بشر دوستانه و نورم های کنوانسیون ژینو و همچنان روی ترتیب و تنظیم نهایی شدن و بررسی و بازنگری توافقنامه حقوقی با جانب افغانستان صحبت نموده، وعده سپرد که این کمیته در افغانستان به اجرای برنامه های وسیع بین المللی متعهد می باشد.

 

در اخیر این ملاقات، معین اداری وزارت امور خارجه برای تسهیل برنامه های آن اداره، از جانب وزارت امور خارجه وعده هرگونه همکاری را سپرد.