- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معاونان رییس جمهور باید خدمتگزار کل مردم باشند

احمدزی همچنین در پاسخ به این که رای مکلفیت ایجاد می کند یا خیر گفت: به حیث نماینده مجلس بله اما به حیث رییس جمهور و یا معاونان رییس جمهور و پست هایی که به کل مملکت مربوط می شود از نگاه قانون مدنی و قانون اساسی درست نیست و باید خدمتگزار کل مردم باشد.

 

در پی افزایش ناامنی ها در حوزه شمال کشور در حدود یک ماه است که جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور، تحت نظر اشرف غنی رییس جمهور کشور دست به تشکیل نیرویی با همکاری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و محمد محقق معاون دوم رییس اجرایی کشور به منظور پاکسازی صفحات شمال افغانستان شامل 6 ولایت از جمله فاریاب از وجود مخالفان زده است.

 

این اقدام جنرال دوستم از سویی مایه خرسندی مردمی که در مناطق ناامن قرار داشتند شد و از سویی مورد اعتراض برخی افراد صورت گرفت، چرا که آنان معتقد هستند این اقدام چیزی جز ملیشه سازی و ایجاد قوت های موازی نیست اما عده ای هم هستند که معتقدند این کار پشتیبانی از نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی است.

 

بر همین اساس حشمت غنی احمدزی تحلیل گر مسایل سیاسی در برنامه آماج نیز گفت: اگر جنرالان با تجربه ما که در هسته سیاسی قرار دارند برای دفاع از کشور به پا خیزند کار بدی نیست اما من با سبک اعلام های این افراد مشکل دارم. بدین صورت که جنرال دوستوم و سپس عطا محمد نور و محقق یکجا می شوند و متاسفانه این شکل محلی به خود می گیرد.

 

وی افزود: ناآرامی در 14 سال گذشته از قندهار تا کنر همواره بوده است اما کسی نبوده است که به فکر ما باشد.

آقای احمدزی گفت: اگر قرار است این گونه حرکت ها دوام پیدا کند پس باید حرکت ملی باشد و اگر این افراد غم قومیت های خود را بخورند پس پشتون که 14 سال ناآرام بوده است کجا شود. این میان پس غم پشتون را چه کسی می خورد؟

 

وی همچنین در مورد آغاز این عملیات ها نظر خود این گونه ابراز کرد که عملیات ها در فاریاب توسط جنرال دوستم، عطا محمد نور و محقق می تواند یک اقدام خوب و فراگیر باشد اما تنها به شرط آن که یک تشکیل افغانستانی باشد و ما اگر فردا در جایی دیگر به این نیروها نیاز داشتیم نگویند که ما وارد جنگ نمی شویم.

 

آقای احمدزی در مورد این که فرماندهان جنوب خود نخواستند که در طرح ارتش 25 هزاری شرکت نکنند نیز گفت: ما الان هم نمی خواهیم در این طرح حرکت کنیم. ما خود نیز می توانیم تعدادی افراد را تنظیم کنیم و مصارف و هزینه آنان را نیز تامین کنیم.

 

وی همچنین ادعا کرد که جنگ جنوب نیز به دلیل اینکه ما افغانستان شمول فکر می کردیم کسی تاکنون مدیریت نکرده است، زیرا اگر این را مطرح می کردیم تنها غم خود را می خوردیم.

 

وی همچنین در مورد این حرکت اظهار نظر کرد و گفت: اگر این حرکت افغانستان شمول باشد بسیار نیک است اما مشکل ما در جملاتی است که از جنرال و به خصوص آقای محقق شنیده می شود که می گوید: مرا سلاح بدهید تا من غم هزارگی خود را بخورم، در حالی که پشتون در 14 سال گذشته نقطه به نقطه کشته می شود و کسی در مراسم فاتحه وی هم سر نمی زند.

 

حشمت غنی احمدزی در رابطه به این که در نظام افرادی از قوم پشتون به خصوص شخص رییس جمهور حضور دارد گفت: ما از نگاه حکومتی سخن نمی گوییم، ما از چوکات ملی سخن می گوییم. چوکات این مملکت با این دید نگاه نمی شود که من بگویم من تنها غم پشتون خود را می خورم یا من تنها غم ازبک خود را می خورم.

 

این تحلیل گر سیاسی همچنین در مورد این که آقای دوستم با هر شهروندی که با مخالفان مبارزه کند دست دوستی می دهد و وی اولین کسی بوده است که آماده مبارزه با مخالفان در میدان جنگ هلمند و قندهار شده است، افزود: جنرال دوستم مساله اش فرق می کند چرا که وی آدم نظامی و دلسوزی است اما استاد محقق به کل سخنانش قومی است که برای وضعیت فعلی افغانستان خطرناک است.

 

وی ادعا کرد کسی که به حیث رهبر سیاسی می رود و این کار را می کند حق دارد اما زمانی که به چوکی دولتی می نشیند نمی تواند بگوید که فلانی به ما رای داده و فلانی قوم من است زیرا این خلاف قانون اساسی است.

 

احمدزی همچنین در پاسخ به این که رای مکلفیت ایجاد می کند یا خیر گفت: به حیث نماینده مجلس بله اما به حیث رییس جمهور و یا معاونان رییس جمهور و پست هایی که به کل مملکت مربوط می شود از نگاه قانون مدنی و قانون اساسی درست نیست و باید خدمتگزار کل مردم باشد.

 

بر باور وی اگر این حرکت را به گونه ای صورت می دادند که کل افغانستان را شامل می شد و ترتیب آن به گونه ای می بود که این کار در هر همه قسمت افغانستان صورت می گرفت بهتر بود.

 

وی بار دیگر در مورد اینکه آقای دوستم چندین بار اظهار کرد که من به هلمند و قندهار هم می روم گفت: من با دوستم مشکل ندارم، مشکل محقق است که می گوید: من ملیشه می سازم و از خود دفاع می کنم. این سخنان خطرناک است و سبب تقسیم شدن مملکت می شود.