- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مطالبات جبهه ملی نوین افغانستان از رهبران حکومت

انورالحق احدی

 

جبهه ملی نوین افغانستان، کنارگذاشتن اختلافات و رسیدگی به مشکلات مردم را از رهبران حکومت خواستند.

 

انورالحق احدی رئیس این جبهه در یک نشستی خبری در کابل گفت رهبران حکومت باید پیشنهادات درست را به نشست بروکسل ارائه کنند.

 

آقای احدی حکومت کنونی را نا مشروع عنوان کرده گفت که یگانه راه بیرون رفت از بحران موجود در کشور راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری است.

 

این اظهارات در حالی صورت می‎گیرد که اخیراً تنش‎ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افزایش یافته و برعلاوه سیاسیون مردم را نیز از این ناحیه نگران ساخته‎است.

 

اما رهبران حکومت می‎گویند که مذاکرات میان آنان آغاز گردیده و به زودی به راه حل خواهند رسید.