- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مشکلات قوم بلوچ های افغانستان بررسی شد

نماینده های قوم <a href= [1]

رئیس و نماینده های قوم بلوچ [2] های افغانستان با معین امور پناهنده گان دیدارو گفتگو کردند.

در دیدار که داکتر شیر آقا بلوچ رئیس شورای بلوچ های افغانستان، عبدالستار پردلی مشاور وزارت امور سرحدات و رئیس هیئت مدیره شورای بلوچ ها و نماینده های بیجاشده گان و عودت کننده گان قوم مذکور با داکتر عالمه معین امور پناهنده گان داشتند، روی چالش و مشکلات شان بحث و تبادل نظر نموده اند .

نماینده­ بیجاشده گان بلوچ های افغانستان چالش­های شان را از جمله عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی، نبود مکتب و کلینیک مطرح نموده، افزوده اند که تا هنوز هیچ نهادی با آنان کمک رسانی نکرده است.

این نماینده گان بیان نموده اند که به تعداد 600 خانواده بیجاشده بلوچ های افغانستان در شهرک ملاتره خیل در جنوب ولایت کابل زندگی می نمایند، که به تعداد 400 طفل آنان بدون مکان مناسب برای آموزش، درس های خویش را در روی زمین به پیش می برند.

هم چنان نماینده های عودت کننده گان بلوچ های کشور می گوید که تقریباً بیش از 250 خانواده این قوم که از پاکستان به کشور عودت نموده اند، و بیشتر در ولایت های نیمروز، کندهار و کابل زندگی می نمایند، از نبود مکتب، کلینیک و آب آشامیدنی رنج می برند.

پس از این گفته ها، داکتر عالمه معین امور پناهنده گان گفت: این وزارت با جدیت کامل مشکلات شما را پیگیر می نماید، و با آن رسیدگی خواهد نمود.

داکتر عالمه گفت، پس از بررسی تیم تخنیکی این وزارت از ساحه مسکونی این بیجاشده گان، از وزارت معارف خواهد خواست تا در زمینه اعمار یک مکتب در بخش های نیازمند اقدام همکارانه نماید.