- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مشکلات آب 11000 دهاتی برطرف شد

پروژه

سال گذشته با تطبیق ۷  پروژه عام المنفعه وزارت احیا و انکشاف دهات، مشکلات آب آشامیدنی 11000 دهاتی در سه ولسوالی ولایت خوست برطرف شد.

این پروژه ها شامل حفر ۱۶ چاه و اعمار یک شبکه آبرسانی در حومه مرکز خوست، اعمار ۲ شبکه آبرسانی در ولسوالی تنی و یک شبکه آبرسانی در ولسوالی نادرشاه کوت بوده که به مصرف ۱۰ میلیون و ۷۶۷ هزار افغانی از طریق برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری در ولسوالی های یاد شده تطبیق، برای ۱۱۴۳۵ باشنده  آب آشامیدنی صحی تهیه شده است.