- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مشكلات اقتصادي در افغانستان پس از 2014

[1]

نماينده ويژه‌ امريكا در امور افغانستان و پاكستان گفته است كه پس از خروج نيروهاي خارجي در سال 2014 ميلادي، اقتصاد افغانستان به مشكلاتي مواجه خواهد شد.

مشكلات اقتصادي در افغانستان پس از 2014 مارگ گراسمن گفته است كه در حال حاضر اقتصاد افغانستان وابسته به نيروهاي خارجي است و بايد اين وضع تغيير كند. وي به تلويزيون آشنا همچنان گفت كه نبايد خلاء اقتصادي به وجود آمده در اقتصاد افغانستان پس از خروج نيروهاي خارجي، توسط ماليه‌دهند‌گان كشورهاي خارجي پرساخته شود.

به گفته‌ او، بخش اعظم اين خلاء را بايد سكتور خصوصي، عوايد داخلي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، پر سازد. نماينده‌ وي‍ژه‌ امريكا در امور افغانستان و پاكستان، در ادامه سخنانش مي‌گويد كه به منظور پر كردن اين خلا ما در تلاش ايجاد راه جديد ابريشم هستيم.

نگراني‌ها از وضع اقتصادي افغانستان درحالي بالا گرفته است كه اخيراً بانك جهاني طي گزارشي اعلان كرد كه دولت كابل پس از خروج نيروهاي خارجي حداقل توانايي پرداخت معاشات نيروهاي امنيتي خود را ندارد.