- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مشاور حقوقی رئیس جمهور واسطه کسب جواز برای خلیل الله فروزی!

موضوع بستن قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند در شهر کابل با یکی از مقروضین عمده کابلبانک هنوز هم از سوی وزارت شهر سازی روشن نگردیده است.

 

وزارت شهر سازی می‌ گوید، بخاطر فرستادن مکتوب‌های پی هم مشاور حقوقی رئیس جمهور به این وزارت آنان جواز ساخت شهرک هوشمند را به خلیل الله فروزی سپردند.

 

سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی که در این خصوص روز گذشته به جلسه کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه فرا خوانده شده بود همه مکاتیب را که از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور دریافت کرده بود، در اختیار این کمیسیون قرارداد.

 

آقای نادری در این مورد گفت:

 

” وزرات شهر سازی یک وزارتی است که برای ما معیار بودن شهرک مهم است یک شهرک را که ما برایش جواز می دهیم آیا او دارای معیار است یا نه، آیا سرمایه دارد یا خیر، چه نفع به وزارت شهر سازی می رساند که این کار را با آنها انجام دهیم این برای ما مهم است زمانیکه آنها تصفیه شده گی از مرجع حقوقی میاید پیش ما دیگر سوال نیست.”

 

پس از امضای قرارداد ساخت شهرک بنام هوشمند با خلیل الله فروزی یکی از مقروضین اصلی کابلبانک و انتقادهای شدید مردم در این مورد، رئیس جمهور غنی این قرارداد را دوباره لغو کرد.

 

خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود رئیس و معاون این بانک حدود یک سال قبل از سوی ستره محکمه عاملین اصلی بحران کابلبانک شناخته شدند و هر یک به ۱۰ سال زندان و پرداخت میلیون ها دالر محکوم شدند.

 

از سوی هم زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه گفت، سخنان وزیر شهر سازی برای آنها قناعت بخش نبوده و باید افراد دخیل در این مسأله در جلسه آینده کمیسیون حاضر گردند.

 

وی گفت:

 

“ما به سخنان وزیر صاحب قناعت نداریم، موضوع دیگر اینست که محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور از وظیفه اش برکنار شده فعلاً وظیفه اش در حالت تعلیق است ما می خواهیم که لوی څارنوال به این کیمسیون حاضر گردیده در این مورد پاسخ بدهد این واضح است که در این مسأله فساد بوده و حالا گفته می شود که مشاور حقوقی رئیس جمهور هفت میلیون دالر گرفته است.”

 

پیش از این ولسی جرگه هم تأکید کرده بود که باید این مسأله به گونه جدی بررسی گردیده و در این زمینه مطابق قوانین نافذه کشور اقدام صورت گیرد.

 

مردم عام نیز می‌ گویند که حکومت افغانستان باید این مسأله را دنبال کرده و نگذارد که برخی مقامات از صلاحیت های شان استفاده غیر قانونی و نادرست بکنند.