- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسوولان نخواستند امنیت بیاید

شمال افغانستان و در حدود سیزده ولایت افغانستان در آتش جنگ با طالبان می سوزد. سران حکومت هنوز مشغول چانه زنی ها بر سر قدرت هستند. بر سر وزیر جنگ به توافق نرسیده اند و قربانیانی که هر روز در کشور افزوده می شود تاثیری برا کارکرد آنها ندارد. در این میان و با این اوضاع کشور رییس جمهور هنوز دعوی صلح با طالبان دارد.

 

سید انور سادات عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: اگر سران حکومت می خواستند امنیت تامین شوند شاید ما در این وضعیت قرار نمی گرفتیم. کسانی که در داخل حکومت هستند که شاید برای نا امنی کار نکنند اما مسوولیت دارند و از کار و مسوولیت شان غفلت می کنند. غفلت آنها وضعیت شمال را و در کل وضعیت افغانستان را خراب کرده است. در چند روز گذشته شاهد این بودیم که نیروهای امنیتی ما شهامت و شجاعت بیشتری نسبت به دشمن داشتند و اگر در همین حالت وزیر دفاع می داشتیم و از راس رهبری اراده قوی برای سرکوب دشمن وجود داشت این نیروهای امنیتی به راحتی می توانست دشمن را سرکوب کنند.

 

وی از حکومت برای نداشتن برنامه و دیپلیماسی برای صلح یا جنگ مورد انتقاد قرار داد و گفت: امروز دیپلماسی و سیاست طالبان قوی تر از حکومت طالبان است. چرا که آنها در جریان مذاکره ابتدا برای جنگ آمادگی می گیرند و مردم افغانستان و حکومت را زیر فشار قرار می دهند، بعد از آن به مذاکره می نشینند تا امتیاز بیشتری به دست آورند. یک دولت باید این دیپلماسی را داشته باشد و بهادهی به تروریست تا این حد درست نیست. نتیجه این است که وقتی برای جنگ آمادگی می گیریم و مذاکره نتیجه نداد از آن آمادگی استفاده می کنیم و سرکوب و مهار کنیم.

اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است

اشک کباب باعث طغیان آتش است

ماهرچه برای صلح اظهار عجز کنیم، آنها از این عجز نیرو می گیرند. ما از آنها به عجز صلح می خواهیم و دشمن ما صلح نمی خواهد و مردم را می کشتند و بمباران می کنند.

 

این نماینده مجلس به هم ریختن امنیت کشور را به دلیل عدم هماهنگی و توافق نظر میان حکومتیان دانست و افزود: رییس جمهور تمام امورات کشور را کنترل و نظارت می کند اما فقط رییس جمهورنیست که در این زمینه باید کار کند. وی در یک نهاد قرار دارد و همه سران حکومت باید در هماهنگی کامل کار کنند و برای صلح یا جنگ برنامه ریزی کنند. این در حالی است که این طور نیست و این هماهنگی حتی در بالاترین بخش وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: حتی به جنرال دوستم اجازه داده نشد که با ایجاد نیرو کشور را از طالبان پاک کند. اگر رییس جمهور این صلاحیت را به وی می داد، مطمین باشید که وی می توانست این کار را انجام دهد و این موضوع نشان از عدم وجود اراده برای مقابله با دشمن است.