- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسموم شدن دانش آموزان لیسه آهن دره در ولایت تخار

[1]

مقام های محلی در ولایت تخار صبح امروز (سه شنبه) ازمسموم شدن دانش آموزان لیسه موسوم به “آهن دره” دراین ولایت خبر داده اند.
مصطفی رسولی سخنگوی والی تخار به خبرگزاری بخدی گفت: “بیش از 75 دانش آموز لیسه نسوان آهن دره مسموم شده و  توسط اعضای خانواده های شان و پولیس به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده اند”.

به گفته او عامل مسموم شدن دانش آموزان تاهنوز روشن نیست،اما پولیس تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
حفیظ الله صافی رییس صحت عامه ولایت تخار می گوید که وضعیت صحی تمامی  دانش آموزان مسموم شده نگران کننده نیست.
از آغاز سال جاری این سومین مورد مسموم شدن دانش آموزان دختر در ولایت تخار است.
پیش ازاین، در ولسوالی رستاق مرکز این ولایت بیش از یکصد دانش آموز پس از نوشیدن آب آشامیدنی مسموم شدند.

بخدی