- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسمومیت شاگردان مکتب دخترانه درتخار

صبح امروز شاگردان یک مکتب دخترانه در ولایت تخار مسموم شدند.
رئیس صحت عامه تخار گفت: تاکنون حدود 15 شاگرد مسموم شده به شفاخانه منتقل شده اند.
علت این مسمومیت مشخص نشده است!