- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسمومیت ده ها تن از شاگردان دختر بار دیگر در ولایت سرپل…

[1]

ده ها تن از شاگردان دختر بار دیگر در ولایت سرپل مسموم شدند.

سید عبدالوکیل معاون تدریسی ریاست معارف ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که 59 تن از شاگردان متوسطه نسوان چهار باغ این ولایت امروز پس از مسمومیت به شفاخانه انتقال داده شدند.

به گفته وی تا حال کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است.

در جریان یک هفته گذشته این چهارمین بار است که شاگردان دختر در ولایت سرپل مسموم می گردند.

 

 

 

 رادیوآزادی