- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسمومیت حدود ۲۰ تن از شاگردان اناث در غور

مسمومیت

 

چند تن از این دختران می‌گویند که برای آنها پس از نوشیدن آب، حالت سر دردی و دلبدی پیدا شد و سپس بی‌حال گردیدند.

 

اما دختران هم در بین مسموم شده‌ها شامل بود که قبل از خوردن و یا نوشیدن به این حالت مبتلا شدند.

 

شماری از این دختران می‌گویند:

 

“فاطمه هستم یکی از شاگردان مکتب سلطان راضیه، مه وقت که به سر چاه آب رفتم بوتل گرفتم آب کردم وقت که خوردم چند دقیقه بعد سر مه دور خورد دل بد شدم و به زمین افتادم.”

 

“جونین هستم یکی از شاگردان مکتب سلطان راضیه مه فقط رفتم سر چاه روی خوده شستم و بعدا تمام وجود مره لرزه گرفت و دیگه نفهمیدم وقت به حال آمدم که به شفاخانه هستم.”

 

از سوی هم داکتران در شفاخانه ولایتی غور می‌گویند که از ساعت یک الی هفت شام روز گذشته حدود هژده تن از دختران مسموم شده را به این شفاخانه انتقال داده‌اند.

 

عزیزالرحمن عصمتیار یکی از داکتران شفاخانه ولایتی غور می‌گوید که وضعیت یکی از این دخترها وخیم می‌باشد.

 

آقای عصمتیار می‌گوید تا هنوز علت مسموم شدن این دختران روشن نگردیده‌است.

 

وی می‌افزاید:

 

“به شفاخانه انواع مریض‌ها مختلف هست قسم که گفته شده به اثر نوشیدن آب بوده ولی ما مریض‌های هم داریم که اصلاً امروز روزه داشتن و هیچ چیزی نخوردند به این اساس ما چیزی گفته نمی‌توانیم و ای نیاز است تا تحقیقات بیشتر صورت گیرد.”

 

با این همه خانواده‌های این افراد مسمومیت شاگردان مکتب را برای شان نگران کننده می‌خوانند.

 

آنان می‌گویند این حادثه‌ها سبب ناباوری مردم نسبت به معارف می‌شود و در صورت نبود تدابیر جدی آنها مجبور اند تا دختران شانرا از رفتن به مکتب باز دارند.

 

دو تن از این افراد می‌گویند:

 

“حمیدالله سهیل هستم یکی از وابسته‌گان شاگردان مسموم شده، واقعاً این حادثه برای ما بسیار نگران کننده بود وقت ما احساس مصؤنیت برای اولاد های خود نکنیم دیگه نمی‌توانیم آنها را به مکتب بفرستیم و از حکومت می‌خواهیم تا علت اصلی این حادثه را پیدا کند.”

 

“مهتاب هستم دختر مه امروز بعد از این که به مکتب رفت مریض شد ما دیگه دخترهای خوده به مکتب روان نمی‌کنیم وقت که امنیت نباشد و سبب مرگ اولاد های ما شود چی‌ کنیم مکتبه.”

 

با این حال مقامات در ریاست معارف غور گفته اند که تحقیقات شان برای روشن شدن این موضوع با هماهنگی نهادهای استخباراتی آغاز شده‌است.

 

هرچند در ماه گذشته سال جاری نیز پنج تن از شاگردان ذکور لیلیه لیسه سلطان علاالدین غوری مسموم شده بودند که یک تن شان جان داد اما این اولین باریست که شاگردان اناث و آن هم در مرکز این ولایت مسموم می‌شوند.

 

در سالهای گذشته نیز مواردی از مسمومیت دختران در شماری از ولایات کشور مخصوصاً هرات گزارش شده بود، اما دلایل این مسمومیت به گونه روشن آن از سوی هیچ نهاد منتشر نشد.