- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسدود شدن شاهراه شمال کابل توسط طالبان

طالبان شاهراه شمال کابل را با گذاشتن چندین کانتینر مسدود کرده اند.

شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی گفت طالبان سحرگاه امروز با گذاشتن چندین کانتینر در سرک و آتش‌باری از قله‌های کوه این سرک را مسدود کردند.

به‌گفته وی، تلاش برای بازگشایی این شاهراه ادامه دارد.