- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت چین با آسیب دیدگان حادثه اخیر درکشور

حکومت چین اعلام کرده است که آنان به آسیب دیده‌گان زمین لرزه‌ی افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد.

 

لو کنگ سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت: “حکومت چین به افغانستان و پاکستان کمک‌های امداد رسانی نظر به حالت و ضرورت آنها فراهم می‌کند. کمیتۀ صلیب سرخ چین نیز همچنان کمک‌های نقدی به این دو کشور خواهد داشت.”

 

این در حالی‌ است که روز دوشنبه زمین لرزه‌ای نیرومند به قدرت ۷.5 درجه ریشتر افغانستان و پاکستان را تکان داد که در نتیجۀ آن دست کم ۳۰۰ تن در افغانستان و پاکستان جان باختند و نیز خسارت از این زمین لرزه بر جا مانده است.

 

آمارهای اخیر نشان می‌دهند که ۱۱۵ تن در نتیجۀ این زمین لرزه در افغانستان جان باخته‌اند و بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

 

با این همه، کمک رسانی در بیشتر مناطق افغانستان به کندی پیش می روید و بیش از ۴ هزار خانه نیز در بخش‌های مختلف کشور ویران شده است.

 

چین همچنان گفته است که آنها توجه نزدیک به اوضاع طبیعی خواهند داشت و تسلیت شان را به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز کرده است.

 

افغان تلکس