- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی با مردم مناطق آسیب‌پذیر

%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa

 

این وزارت از همین‌اکنون به مناطق که مردم در سال‌های گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی متضرر شده، مواد کمکی خوراکی و غیر خوراکی فرستاده‌است.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث افغانستان می‌گوید، کمک‌ها به آن مناطقی فرستاده شده‌ که در موسم زمستان به خطر حوادث طبیعی روبرو می‌باشند.

 

اقدامات در برابر حوادث طبیعی در افغانستان کاریست دشوار، زیرا از یک‌سو حوادث طبیعی غیر قابل پیشگویی است و از سوی دیگر تأسیسات عامه در آن اطمینان‌بخش نمی‌باشد.

 

وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی در افغانستان می‌گوید، از همین‌اکنون به مناطق که مردم در سال‌های گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی متضرر شده، مواد کمکی خوراکی و غیر خوراکی فرستاده‌است.

 

او گفت:

 

“در تمام نقاط افغانستان اداره «دبلیو، ایف، پی» با هماهنگی اداره ضد حوادث، ادارۀ آی، او،‌ ام و همچنان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و کمیشنری عالی سازمان ملل‌متحد در امور مهاجرین با هم هماهنگی دارند و اداره رسیده‌گی به حوادث، حکومت افغانستان و مؤسسات سازمان ملل‌متحد با امکانات دست داشتۀشان مواد و کمک‌ها را به نقاط صعب‌العبور افغانستان می‌رساند.”

 

وزارت رسیده‌گی به حوادث طبیعی یگانه ادارۀ در افغانستان نیست که در جریان حوادث طبیعی وظیفۀ رساندن کمک‌ها را داشته باشد، بلکه برای انجام این کار علاوه بر ادارات سازمان ملل‌متحد و مؤسسات کمک رسان بین‌المللی، یک کمیسیون دولتی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت هم به این وظیفه مؤظف است.

 

اما با وجود این همه، هر سال حوادث طبیعی به افغانان صدمه مالی و جانی می‌رساند.

 

روی این دلیل، انتقاد‌های زیادی متوجه ادارات مبارزه با حوادث در افغانستان می‌باشد.

 

محمد نذیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان گفت، این اداره در جریان حوادث طبیعی در سال‌های گذشته تنها به ولایات نزدیک به کابل توانسته کمک برساند.

 

او گفت:

 

“رسیده‌گی منظم صورت نمی‌گیرد. اکثریت ولایت‌ها از کمک‌های این مؤسسه محروم اند. اداره مبارزه با حوادث با ولایت‌های نزدیک اگر چیزی کرده باشد، اما ولایات دور دست از کمک‌های آن محروم مانده‌اند. در این مورد ما می‌خواهیم که کمک‌ها باید به سرتاسر افغانستان برسد.”

 

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در پاسخ به این انتقاد‌ها می‌گوید، آن‌ها از خود امکانات ندارند و این اداره وظیفه کمک رسانی را به همکاری وزارت‌های سکتوری و ادارات کمک‌رسان بین‌المللی، تنظیم می‌کند.