- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت نقدی با 114 خانواده بیجاشده در ولایت زابل

بیجا شده [1]

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 114 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ارغنداب، دای چوپان، شاه جوی، خاک افغان، شینکی، نوبهار و بخش های مرکزی شهر قلات به مرکز این ولایت بیجاشده، مساعدت نقدی توزیع شد.

هر یک از این خانواده ها از مساعدت نقدی به مبلغ 18000 هزار افغانی مستفید شده اند.