- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت مالی با ۳۵ تاجر افغان در ولایت بلخ

مسئولین ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ می‌گویند برای ۳۵ تاجر افغان جهت تقویت اقتصادی کمک مالی صورت گرفته است.

 

شیر احمد سپاهی رئیس این اداره گفت که این کمک به ارزش دو میلیون دالر از سوی اداره انکشاف امریکا “USAID” پرداخت شده است.

 

آقای سپاهی افزود تاجران افغان با استفاده از این کمک در بخش صنایع دستی، فابریکه بوت سازی، موبل و فرنیچر و محصولات غذایی سرمایه گذاری می‌کنند.

 

به اساس معلومات آقای سپاهی اداره انکشاف امریکا می‌خواهد در جریان سال جاری با برخی تاجران دیگر این ولایت نیز کمک مالی نماید.