- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت به ۱۱۰۰ فامیل فقیر در بامیان

بگفته سخنگوی والی بامیان، کمک‎های زمستانی با همکاری آمریکا، امور مهاجرین بامیان و موسسه اپرا برای ۱۱۰۰ فامیل فقیر و بی بضاعت ولایت بامیان توزیع شد.

عبدالرحمن احمدی اضافه کرد مجموع این کمک‎ها شامل ۲۳۵۵۶ سیر ذغال و ۳۳۰۰ تخته کمپل می‎باشد که برای هر فامیل ۱۵۰ کیلو گرام ذغال و ۳ تخته کمپل امداد شده‎است.

قیمت مجموعی این کمک برای هر فامیل حدود ۴۰۰۰ افغانی می‎شود که بودجه این کمک‎ها از طرف کشور آلمان پرداخت شده‎است.