افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 2 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

مساعدت به بیجاشده گان ادامه دارد…

وزارت امور مهاجرین

 

به گزارش  ادارات امورمهاجرین ولایات سمنگان ، بدخشان وکاپیسا از تاریخ اول الی 12 جدی به 699 خانواده بی جاشده مساعدت شده است.

به گفته مدیر حالات اضطراری ریاست امور مهاجرین سمنگان ،برای 200 فامیل عودت کننده و 100 فامیل بی جاشده ،مساعدت UNHCR ،که برای هر فامیل 200 دالر بود توزیع گردید.

 

وی علاوه نمود که قرار است برای 76 فامیل دیگر مستحق همچو کمک صورت گیرد.

 

همچنان در گزارش واصله از آمریت امور بدخشان آمده است که مساعدت 200 دالر ،UNHCR ،برای 110 فامیل بی جاشده از ولسوالی های یمگان ،جرم ووردوج در جریان هفته گذشته توزیع شده است.

 

به اساس یک خبر دیگر از آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا ،برای 89 فامیل بی جاشده ولسوالی های حصه اول ودوم به محمود راقی ،مساعدت موسسه DACAR ،شامل 8 قلم وسایل ابتدائی مورد نیاز منزل به تاریخ 11 جدی توزیع گردیده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار