- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت با300 خانواده بی جاشده در ولایت کندز

بیجا شده

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز مساعدت موسسات همکار را برای 293 فامیل بی جاشده ، در اخیر هفته گذشته توزیع نمود .

 

محمد امین مدیر حالات اضطراری آنریاست گفت مساعدت مذکور شامل آرد ، روغن ، دالنخود ، نمک و سایل آشپز خانه ، کمپل و بالون گاز بود که برای خانواده های بی جاشده از ولسوالی های دشت ارچی ، قلعه زال ، خان آباد و قریه دم شاخ ، از طرف WFP و UNHCR تهیه و از طریق این اداره توزیع گردید .