افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 11 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

مروري بر مطبوعات روز چهارشنبه كابل/ 21 جدي

پاكستان، افغانستان و تركيه راه ديگر گفتگو با طالبان را باز مي كنند.محور
روزنامه غير دولتي محور در صفحه نخست اش با عنوان درشت نوشته است كه پاكستان، افغانستان و تركيه راه ديگر گفتگو با طالبان را باز مي كنند. روزنامه مي نويسد، پاكستان اين تلاش ها را پس از آن آغاز كرده كه ترس پايان كنترلش بر طالبان بيشتر شده بود و از طرح امريكا و قطر در رابطه به زندانيان طالب در گوانتانامو حمايت كرد.روزنامه به ادامه نوشته است كه حكومت هاي افغانستان و پاكستان از آجنداي گفتگو هاي قطر به دور نگه داشته شدند و اين كار سبب گرديد تا اين دو كشور در مورد تعامل گفتگو ها ميان امريكا و قطر مشكوك شده و در صدد دريافت راه تازه گردند.به باور نويسنده روزنامه محور، پاكستان تلاش مي ورزد تا آنعده از سران طالبان را كه مخالف گفتگوهاي قطر اند، هدف قرارداده و آنان را به دو گروه تقسيم كند و به اين ترتيب تلاش هاي جاري امريكا در قطر را با تهديد روبرو سازد.
سرنوشت
روزنامه سرنوشت تلاش هاي برخي از حلقات شامل در حكومت افغانستان در برابر صلح و آشتي را به بررسي گرفته است.روزنامه در سرمقاله امروز خود تغييرات تازه در برخي از پست هاي وزارت داخله را مورد انتقاد قرارداده، آنرا به نحوي در تضاد با تلاش هاي جاري صلح خوانده و گفته است كه اين تغييرات بيشتر بر اساس سليقه هاي تنظيمي صورت گرفته است.
ملي باور
روزنامه غير دولتي ملي باور تغييرات در پست هاي وزارت داخله را با گفتگوهاي جاري در قطر و نشست برلين مرتبط دانسته است.روزنامه به نقل از برخي تحليلگران نوشته است، افرادي كه در پست هاي رياست ها و قومانداني هاي امنيه اين وزارت گماشته شده اند، بيشتر با جبهه شمال ارتباط دارند.نويسنده مطلب در ادامه مي افزايد كه اين افراد مي خواهند پيش از آغاز گفتگوبا طالبان خود را تقويت كرده تا به اين طور مانع آمدن طالبان گردند.به نوشته روزنامه اين تغييرات از قبل آغاز شده بود و نتها از يك ولايت و يك حزب 55 تن در پست هاي مهم تعيين شده بودند.در عين حال روزنامه ملي باور در سرمقاله امروزش تلاش هاي قطر و برلين را راه هاي حلي وارداتي عنوان كرده كه نمي تواند مشكل افغانها را برطرف سازد.به باورنويسنده مطلب، افغان ها از كساني كه نمي خواهند براي تامين صلح كار كنند، توقع ندارند اما از افرادي كه به واقيعت خواهان حل مشكلات اند، اميد دارند كه با درنظرداشت شرايط موجود يك راه حل افغاني را دريابند.
هيواد
روزنامه دولتي هيواد در سرمقاله امروز خود نشست برلين را كه در آن برخي از افغانها و خارجي ها شركت داشتند، در مغايرت با منافع ملي كشور خوانده است.روزنامه از جامعه جهاني تقاضا كرده تا از اين گونه نشست ها در خارج از افغانستان كه برخلاف وحدت افغانها است بايد جلوگيري كند.روزنامه اين كار را بخاطري ضروري دانسته است كه اين گونه تحركات سبب نفرت و انزجار افغانها، عليه جامعه جهاني به خصوص امريكا و جرمني مي گردد.
خدمتگار
روزنامه خدمتگار در حالي كه تلاش ها براي گفتگوهاي صلح ادامه دارد، حملات مسلحانه را نيز بر اين روند زيان آور توصيف كرده است.روزنامه به حملات ديروزدرولايت پكتيكا اشاره مي كند كه هدف آن رياست مخابرات اين ولايت بود.روزنامه نوشته است كه اين حملات تلاش هاي جاري براي ايجاد اعتماد ميان طرف هاي درگير را آسيب مي رساند و به اين ترتيب اين پيشنهاد حكومت افغانستان منطقي است كه پيش از آغاز گفتگوهاي صلح بايد آتش بس صورت گيرد.روزنامه خدمتگار در ادامه مي نويسد كه در حال حاضر افغانها نسبت به هركسي ديگر بيشتر از طالبان مي خواهند تا اين گونه حملات را متوقف بسازند زيرا اين حملات تنها به زيان مردم و طالبان اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار