- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مرز تورخم به روی ترافیک باز شد

تورخم

مرز تورخم پس از 5 روز درگیری پراگنده میان مرزبانان افغانستان و پاکستان حوالی ساعت 8:00 صبح امروز دوباره به روی ترافیک باز شد.

محمد ایوب حسین خیل رئیس ارکان پولیس سرحدی زون شرق با تایید این مطلب می گوید: در حال حاضر تنها کسانی که دارای ویزه می باشند میتوانند بگونه نورمال از گذرگاه تورخم به هر دو طرف رفت و آمد کنند.

وی می افزاید که در حال حاضر کار اعمار تاسیسات از جانب پاکستان متوقف شده است.